خبـر ویـژه:
جدیدترین اخبار:
افتتاح کلینیک مجازی در بیمارستان علامه بهلول
Thursday 17 th October 2019

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه