برگزاری ژورنال کلاب مشترک پانکراتیت

انتشار محتوا: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک پانکراتیت با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم ابویسانی و دانشجوی ارشد پرستاری خانم نوری در تاریخ 19اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد