رو نمایی از دیتا ریجستری

انتشار محتوا: ۱۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با ارائه طرح پژوهشی "طراحی دیتا رجیستری ثبت موارد مشکوک، محتمل و قطعی کووید-19 در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد" اقدام به راه اندازی سامانه ثبت بیماری با اهداف ذیل نمود.

اهداف اصلی ثبت:

1. جمع‌آوری، آنالیز و تفسیر مستمر و سیستماتیک داده‌های بیماران مبتلابه کووید-19 در شهرستان گناباد

2. ایجاد بستر مناسب جهت طراحی مداخلات مؤثر در ارتباط با بیماری کووید-19 در شهرستان گناباد

اهداف مراقبتی:

1. تعیین بروز بیماری کووید-19 در شهرستان گناباد

2. بررسی روند تغییرات بیماری کووید-19 در طول زمان در شهرستان گناباد

3. ارزیابی ارائه خدمات سلامت به بیماران کووید-19 در شهرستان گناباد

اهداف پژوهشی ثبت:

1) تولید اطلاعات توصیفی مربوط به بیماری کووید-19 در شهرستان گناباد

2) پیش‌بینی اپیدمی کووید-19 در شهرستان گناباد

3) آنالیز بقا و ارزیابی پیامد مراقبت‌های بالینی در بیماران کووید-19 در شهرستان گناباد

4) ایجاد منبع نمونه برای مطالعات پژوهشی مانند کارآزماییهای بالینی، مورد-شاهدی و کوهورت