برگزاری ژورنال کلاب مشترک نارسایی حادکلیه

انتشار محتوا: ۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک نارسایی حاد کلیه با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم افشاری و دانشجوی ارشد پرستاری آقای یوسف نژاد در تاریخ 1خردادماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد