لینک های مفید

انتشار محتوا: ۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۲:۰۹ قبل از ظهر

  لینک های مفید و مرتبط با پژوهشهای بالینی

  

  

   

  

   

   

عنوان

لینک

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

http://hbi.ir

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.Magiran.com

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

http://www.Irandoc.ac.ir

بانک جامع مقالات پزشکی

http://www.Medlib.ir

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

http://www.Sid.ir

پایگاه علوم جهان اسلام

http://Isc.gov.ir

سامانه ارزیابی مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://journals.msrt.ir

سازمان جهانی بهداشت

http://www.who.int/en

کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران

http://search.iknito.com/web/mohir

مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران

http://irct.ir/fa