خبـر ویـژه:
3 January 2023 11:21:18 AM

مورنینگ مشترک ماهیانه دی ماه با عنوان هنوخ شوئن لاین برگزار گردید.

جدیدترین اخبار:
مورنینگ مشترک ماهیانه دی ماه با عنوان هنوخ شوئن لاین
Tuesday 3 rd January 2023
مورنینگ مشترک ماهیانه آذر ماه با عنوان بیمار با پانسیتوپنی
Wednesday 30 th November 2022
مورنینگ مشترک ماهیانه آبان ماه با عنوان: CVT
Wednesday 26 th October 2022
مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: مالاریا
Saturday 1 st October 2022
مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: نوزاد 27 روزه با کلستاز
Wednesday 31 st August 2022
وبینار ترجمان دانش در تاریخ 26 تیرماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار گردید.
Sunday 24 th July 2022