برگزاری ژورنال کلاب مشترک سندروم کمپارتمان شکمی

انتشار محتوا: ۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک سندروم کمپارتمان شکمی با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم مهناز ابویسانی و دانشجوی ارشد پرستاری خانم کاظمی در تاریخ 1 خردادماه ماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد