برگزاری ژورنال کلاب مشترک تشنج

انتشار محتوا: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک تشنج با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم ابویسانی و دانشجوی ارشد پرستاری خانم گل محمدی در تاریخ 25اردیبهشت ماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد