برگزاری ژورنال کلاب مشترک آمبولی ریه

انتشار محتوا: ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک آمبولی ریه با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم ابویسانی و دانشجوی ارشد پرستاری آقای برهانی در تاریخ 2 خرداد ماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد