خبـر ویـژه:
3 January 2023 11:21:18 AM

مورنینگ مشترک ماهیانه دی ماه با عنوان هنوخ شوئن لاین برگزار گردید.

جدیدترین اخبار:
وبینار ترجمان دانش در تاریخ 26 تیرماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار گردید.
Sunday 24 th July 2022
دومین دوره اعتباربخشی آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با اظهار رضایت ارزیابان پایان یافت
Monday 4 th July 2022