برگزاری ژورنال کلاب مشترک سکته قلبی

انتشار محتوا: ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
ژورنال کلاب مشترک سکته قلبی با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشکده پزشکی،پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی توسط استاد محترم خانم افشاری و دانشجوی ارشد پرستاری خانم صفری در تاریخ 2 خردادماه ماه ساعت 10 الی 11 بصورت آنلاین وحضوری  برگزار شد