خبـر ویـژه:
1 October 2022 12:00:00 AM

مورنینگ مشترک ماهیانه با عنوان: مالاریا دوشنبه 1401/06/04 ساعت 8 تا 9 صبح مکان:سالن سردار سلیمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی 

جدیدترین اخبار:
دومین دوره اعتباربخشی آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با اظهار رضایت ارزیابان پایان یافت
Monday 4 th July 2022

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه