برنامه مشاورین

انتشار محتوا: ۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۸:۳۸ قبل از ظهر

 

8-12

8-10

10-12

ساعت

ایام هفته

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

نام و نام خانوادگی

زمینه مشاوره

شنبه

آقای علی اکرامی

مشاور زبان انگلیسی

دکتر علیرضا عطاردی

مشاور زبان انگلیسی

دکتر فاطمه محمدزاده

مشاورآمار

یک شنبه

خانم مریم مرادی

کارشناس ارشد پرستاری

دکتر مرتضی رستمیان

مشاور زبان انگلیسی

دکتر محمد شجاعی

مشاور امور فناوری و نوآوری

دوشنبه

مهندس ابوالفضل شریفی

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر مریم معاون سعیدی

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

دکتر علی عالمی

مشاور اپیدمیولوژی

سه شنبه

مهندس سیدبهنام مظلوم

مشاورآمار زیستی

دکتر مریم مقیمیان

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

دکتر علی محمد مختاری

مشاور اپیدمیولوژی

چهارشنبه

مهندس نسیم خواجویان

مشاورآمار

دکتر فاطمه محمدزاده

مشاورآمار

دکتر عبدالجواد خواجوی

مشاور اخلاق پزشکی

پنج شنبه

علی غفاریان

مشاور امور فناوری

-

-

-

-