منابع آموزشی

انتشار محتوا: ۲۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۸:۲۱ بعد از ظهر
روش های مطالعات
مقاله نویسی
آشنایی با پژوهش
بررسی متون
بررسی متون -2
Clinical Evidence
EndNote
اخلاق در پژوهش
نحوه ثبت کارآزمایی بالینی
جمع آوری داده
کاربرد نتایج تحقیق
متغیر ها
آشنایی با سامانه نوپا
جزوه اصول مقاله نویسی
پروپوزال نویسی
مدلاین- پابمد
روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری
مرور نظام مند
تفسیر نتایج