اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر

انتشار محتوا: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۳:۰۶ قبل از ظهر
1

اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر

The first national conference on self-care and health in vulnerable groups

اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر روز پنجشنبه، 6 مهر، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

ارسال مقاله به همایش

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

نیازهای بهداشتی در گروه های آسیب پذیر

o نیازهای جسمی

o نیازهای عاطفی

o نیازهای جنسی

• ابعاد سلامتی در گروه های آسیب پذیر

o سلامت روانی

o سلامت جسمی

o سلامت جنسی

o سلامت معنوی

• راهبردها و استراتژیهای ارتقا کیفیت زندگی در گروه های آسیب پذیر:

o سواد سلامت

o سبک زندگی

o استراتژی های پیشگیری، درمانی و حمایتی در گروه های آسیب پذیر

• ابعاد اخلاقی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی در گروه های آسیب پذیر

اقشار آسیب پذیر شامل: بیماران مزمن، کودکان ، زنان باردار، افراد ناتوان ، سالمندان، بیماران روانی، معلولین ذهنی و جسمی، معتادین به مواد مخدر، افراد بدون سرپرست ، افراد مجهول الهویه، مهاجرین