اولین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت

انتشار محتوا: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۴۶:۳۲ بعد از ظهر

اولین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1198811988

پزشکی و سلامتادبیات و فرهنگ و هنر

محورهای جشنواره:

  • سواد تغذیه نوجوان و جوان و خانواده با نشاط
  • سواد فعالیت بدنی نوجوان و جوان و خانواده با نشاط
  • خانواده بدون دخانیات
  • سواد سلامت معنوی و سلامت خانواده
  • سواد سلامت رسانه در نوجوانی و جوانی
  • خواب سالم در نوجوان وجوان
  • نقش جوان ونوجوان در سواد سلامت جامعه

توضیحات همایش

اطلاعات تماس (تلفن دبیرخانه)09333122815

رشته های مرتبط

پزشکی و سلامتادبیات و فرهنگ و هنر