برگزاری مورنینگ مشترک خرداد ماه 1403

انتشار محتوا: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۵۶:۲۸ قبل از ظهر

 مورنینگ مشترک خرداد ماه 1403 با عنوان هماچوری در اطفال برگزار گردید.