کسب رتبه دوم واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی در بین دانشگاه‌های هم‌تراز

انتشار محتوا: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۹:۴۱ بعد از ظهر
عکس 2

کسب رتبه دوم واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی در بین دانشگاه‌های هم‌تراز

 
رئیس مركز آموزشي، پژوهشي و درماني علامه بهلول گنابادي گفت: بر اساس نتايج ارزشيابي واحدهاي توسعه تحقيقات باليني بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، واحد توسعه تحقیقات بالینی(CRDU) بیمارستان علامه بهلول گنابادی رتبه دوم در بین دانشگاه‌های هم‌تراز را کسب کرد.به گزارش وب‌دا، دكتر مهدی پاسبان افزود: در اين ارزشيابي فعاليت 87 واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور بر اساس هشت شاخص ارزيابي و 14 زير شاخص در حوزه‌هاي ظرفيت سازي و برون داده‌هاي پژوهشي مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه واحدهاي توسعه تحقيقات باليني و شوراهاي پژوهشي بيمارستان‌ها با هدف ترغيب و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي و فراهم نمودن تسهيلات جهت انجام پژوهش در بيمارستان‌هاي آموزشي تشكيل مي‌شوند، تصریح کرد: ارزشيابي فعاليت‌هاي واحدهاي توسعه تحقيقات باليني هر ساله براساس شاخص‌هاي ارزيابي در حوزه هاي ظرفيت سازي و برون داده‌هاي پژوهشي صورت مي‌گيرد. 
دکتر پاسبان كسب اين رتبه كشوري را حاصل تلاش بي وقفه و همكاري خانم‌ها دكتر اكرم بختياري و ميترا توكلي‌زاده سرپرست و کارشناس اين واحد با اعضاي هيات علمي، پرسنل، دانشجويان و محققان دانشگاه عنوان کرد.
وي ابراز اميدواري كرد که اين نتايج بتواند از طريق ترسيم نقاط قوت و ضعف هر يك از واحدها و نيز ارائه ظرفيت‌هاي قابل اشتراك حوزه تحقيقات باليني، در جهت بهبود وضعيت موجود و تخصيص بهينه منابع مورد استفاده قرار گيرد.