هفدهمین کنگره دانش اعتیاد

انتشار محتوا: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۴۴:۳۹ بعد از ظهر

هفدهمین کنگره دانش اعتیاد

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی ایران

63936393

پزشکی و سلامت

محورهای کنگره:

  • همه گیری شناسی اعتیاد
  • جنبه های بیولوژیک اعتیاد
  • جنبه‌های روانی‌اجتماعی سبب‌شناسی اعتیاد 
  • درمان اعتیاد
  • کاهش آسیب و سیاست‌گذاری در اعتیاد
  • اعتیاد و گروه های خاص
  • هم بودی‌ها و ملاحظات پزشکی اعتیاد 
  • پیش‌گیری از اعتیاد
  • تجربه‌ها ( مرور مورد،نوآوری ها،...)

توضیحات همایش

اطلاعات تماس (تلفن دبیرخانه)۰۲۱۲۲۷۲۵۰۸۵ - ۰۹۳۹۰۲۵۵۵۴۱

رشته های مرتبط

پزشکی و سلامت

تاریخ انتشار۲۱ فروردین ۱۴۰۳