برگزاری مورنینگ مشترک اسفند ماه 1402

انتشار محتوا: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۴۶:۳۳ قبل از ظهر

مورنینگ مشترک اسفند ماه با عنوان ترومبوسیتوپنی برگزار گردید.