خلاصه مقالات

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۱:۴۳ قبل از ظهر

جهت مشاهده بر روی عکس کلیک کنید

عنوان مقاله

 نویسندگان  پیش نمایش

 

Social Resilience as a Protection against COVID-19 Outbreak

 

 

AlirezaAtarodi 
Ahmadreza Atarodi
 

 

The World Concerns of Covid-19 Pandemic in People’s Daily Life

AlirezaAtarodi Ahmadreza Atarodi

 
 
 
 

Corona Virus an Opportunity or a Threat in the Time of Media Ruling Over 

 
 AlirezaAtarodi
Ahmadreza Atarodi
 

 Serious Attention of Health Information Seeking Behavior in Covid-19 Pandemic

AlirezaAtarodi 
Ahmadreza Atarodi 
 

The Role of Media’s health Messages and information on Women’s Behavior Modificatio

AlirezaAtarodi
Ahmadreza Atarodi 
 

The Significant Role of Information in Preventing the Psychological Problems of Covid-19 Pandemic 

AlirezaAtarodi
Ahmadreza Atarodi 
 

 Where the Societies Go in the Era of Information Technology Mostly Smartphones and World Wide Web (1)

AlirezaAtarodi 
Ahmadreza Atarodi 
 
 

تاثیر هنردرمانی دردرمان بیماران مبتلا به COVID-19

 امین ستوده / منصوره منصورزاده / محمدرضا مجیدی / فرزانه لکزیان

 

بررسی کارایی ماسک های نمدی 3 لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن در فیلتراسیون ذرات با سایز در محدوده COVID-19

محمد حسین بهشتی، علی عالمی، علی فیروزی، مصطفی جعفری، اکرم تبریزی

 
 

بررسی عوامل موثر بر پایبندی ساکنین شهر مشهد به توصیه ماندن در خانه

در همه گیری COVID-19

 

تکتم پیکانی، رضا اسماعیلی، محمد خواجه دلوئی ،

ندا رضوی زاده، ملیحه ضیایی،امیررضا خواجه دلوئی

 
 
 
 

Corona virus has become a worldwide epidemiology and has the ability to spread rapidly

 

معصومه فیاضی، رسول رحمانی رقیه رحمانی بیلندی

 

ترومبوسیتوپنی در خانم باردار مبتلا به کرونا

(کوئید 19)
با سن بارداری 29 هفته: گزارش مورد
 

رسول رحمانی، اکرم عجم ،رقیه رحمانی بیلندی

 

The first cases of 2019-nCoV in 10 countries: How were they infected? 

 

LeilaSadeghmoghadam

MajidDaneshfar
Farshad Sharifi
Vida Alizad

 
 

بررسی میزان شیوع علائم اولیه، بیماری های زمینه ای و پروگنوز کودکان زیر 12 سال بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی 

 

ملیحه ضیائی ، میترا توکلی زاده نوقابی، نجمه داودیان، حسین اعلمی، مریم خواجه

 

ارتباط بین اعتماد به منابع اطلاعاتی و رفتارهای خودمراقبتی پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-19 

ملیحه ضیائی، عبدالجواد خواجوی، علیرضا نجف زاده، میترا توکلی زاده 

 
 

پیشگویی کننده هایرفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به کووید - 19در جمعیت ایرانی بالای 15 سال: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

علی دلشاد نوقابی، فاطمه محمدزاده، سارا جوانبخت، نوشین یوشنی

 

دانش، نگرش و رفتارهای تغذیه ای مرتبط با بیماری کووید 19 در شهرستان گناباد در سال 1399

 

رضا نوری، شهلا خسروان، مژگان منصوریان، سید امیر طبابائی زاده، نسیم خواجویان

 

تاثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بیماران مبتلا به کووید -19 بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی 

اعظم رضی زاده، سینا ثابتی بیلندی، علی دلشاد نوقابی، فاطمه آریان پور و حسین اعلمی

 

رابطه هوش هیجانی و استرس درک شده ناشی از کووید 19 در دانشجویان شهر گناباد

 محسن حسن پور، سینا ثابتی، عاطفه ضیایی

 
 

شیوع افسردگی در دوران قرنطینه کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهر گناباد

فاطمه حسینی مقدم، مریم مرادی، معصومه امیری، لیلا صادق مقدم، فاطمه کاملی، نسیم خواجویان، رضا قربانی، عطا جباری

 
 

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر پیگیری تلفنی بر میزان آگاهی از نحوه انتقال و پیشگیری از ابتلا به کووید- 19 در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه

 

مریم مرادی، فاطمه حسینی مقدم، لیلا صادق مقدم، موسی سجادی، میثم مرادی

 
 Dexmedetomidine to facilitate noninvasive ventilation in the COVID-19 patients

Seyyed Moslem Mahdavi Shahri , Banafshe Saadati 

 

 Choosing the Proper Interface for Noninvasive ventilation in COVID-19 Patients

Seyyed Moslem Mahdavi Shahri 1, Banafshe Saadati 2

 

 Complicated Grief During COVID-19 Pandemic: What about Knowledge of Health Care Providers

Tahereh Fathi Najafi, Sareh Dashti, Fatemeh Mohammadzadeh, Afsaneh Rezaee Kalat, Narjes Bahri 

 

 ارتباط بین اضطراب ناشی از 19-COVID با حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان باردار

وحیده بهمرد، نرجس بحری، فاطمه محمدزاده، علی دلشاد، نسرین بحری 

 
     

عنوان مقاله

 نویسندگان  پیش نمایش

 

Social Resilience as a Protection against COVID-19 Outbreak

 

 

AlirezaAtarodi 
Ahmadreza Atarodi
 

 

The World Concerns of Covid-19 Pandemic in People’s Daily Life

AlirezaAtarodi Ahmadreza Atarodi

 
 
 
 

Corona Virus an Opportunity or a Threat in the Time of Media Ruling Over 

 
 AlirezaAtarodi
Ahmadreza Atarodi
 

 Serious Attention of Health Information Seeking Behavior in Covid-19 Pandemic

AlirezaAtarodi 
Ahmadreza Atarodi 
 

The Role of Media’s health Messages and information on Women’s Behavior Modificatio

AlirezaAtarodi
Ahmadreza Atarodi 
 

The Significant Role of Information in Preventing the Psychological Problems of Covid-19 Pandemic 

AlirezaAtarodi
Ahmadreza Atarodi 
 

 Where the Societies Go in the Era of Information Technology Mostly Smartphones and World Wide Web (1)

AlirezaAtarodi 
Ahmadreza Atarodi 
 
 

تاثیر هنردرمانی دردرمان بیماران مبتلا به COVID-19

 امین ستوده / منصوره منصورزاده / محمدرضا مجیدی / فرزانه لکزیان

 

بررسی کارایی ماسک های نمدی 3 لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن در فیلتراسیون ذرات با سایز در محدوده COVID-19

محمد حسین بهشتی، علی عالمی، علی فیروزی، مصطفی جعفری، اکرم تبریزی

 
 

بررسی عوامل موثر بر پایبندی ساکنین شهر مشهد به توصیه ماندن در خانه

در همه گیری COVID-19

 

تکتم پیکانی، رضا اسماعیلی، محمد خواجه دلوئی ،

ندا رضوی زاده، ملیحه ضیایی،امیررضا خواجه دلوئی

 
 
 
 

Corona virus has become a worldwide epidemiology and has the ability to spread rapidly

 

معصومه فیاضی، رسول رحمانی رقیه رحمانی بیلندی

 

ترومبوسیتوپنی در خانم باردار مبتلا به کرونا

(کوئید 19)
با سن بارداری 29 هفته: گزارش مورد
 

رسول رحمانی، اکرم عجم ،رقیه رحمانی بیلندی

 

The first cases of 2019-nCoV in 10 countries: How were they infected? 

 

LeilaSadeghmoghadam

MajidDaneshfar
Farshad Sharifi
Vida Alizad

 
 

بررسی میزان شیوع علائم اولیه، بیماری های زمینه ای و پروگنوز کودکان زیر 12 سال بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی 

 

ملیحه ضیائی ، میترا توکلی زاده نوقابی، نجمه داودیان، حسین اعلمی، مریم خواجه

 

ارتباط بین اعتماد به منابع اطلاعاتی و رفتارهای خودمراقبتی پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-19 

ملیحه ضیائی، عبدالجواد خواجوی، علیرضا نجف زاده، میترا توکلی زاده 

 
 

پیشگویی کننده هایرفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به کووید - 19در جمعیت ایرانی بالای 15 سال: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

علی دلشاد نوقابی، فاطمه محمدزاده، سارا جوانبخت، نوشین یوشنی

 

دانش، نگرش و رفتارهای تغذیه ای مرتبط با بیماری کووید 19 در شهرستان گناباد در سال 1399

 

رضا نوری، شهلا خسروان، مژگان منصوریان، سید امیر طبابائی زاده، نسیم خواجویان

 

تاثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بیماران مبتلا به کووید -19 بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی 

اعظم رضی زاده، سینا ثابتی بیلندی، علی دلشاد نوقابی، فاطمه آریان پور و حسین اعلمی

 

رابطه هوش هیجانی و استرس درک شده ناشی از کووید 19 در دانشجویان شهر گناباد

 محسن حسن پور، سینا ثابتی، عاطفه ضیایی

 
 

شیوع افسردگی در دوران قرنطینه کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهر گناباد

فاطمه حسینی مقدم، مریم مرادی، معصومه امیری، لیلا صادق مقدم، فاطمه کاملی، نسیم خواجویان، رضا قربانی، عطا جباری

 
 

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر پیگیری تلفنی بر میزان آگاهی از نحوه انتقال و پیشگیری از ابتلا به کووید- 19 در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه

 

مریم مرادی، فاطمه حسینی مقدم، لیلا صادق مقدم، موسی سجادی، میثم مرادی

 
 Dexmedetomidine to facilitate noninvasive ventilation in the COVID-19 patients

Seyyed Moslem Mahdavi Shahri , Banafshe Saadati 

 

 Choosing the Proper Interface for Noninvasive ventilation in COVID-19 Patients

Seyyed Moslem Mahdavi Shahri 1, Banafshe Saadati 2

 

 Complicated Grief During COVID-19 Pandemic: What about Knowledge of Health Care Providers

Tahereh Fathi Najafi, Sareh Dashti, Fatemeh Mohammadzadeh, Afsaneh Rezaee Kalat, Narjes Bahri 

 

 ارتباط بین اضطراب ناشی از 19-COVID با حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان باردار

وحیده بهمرد، نرجس بحری، فاطمه محمدزاده، علی دلشاد، نسرین بحری 

 
     
     

     

لیست خلاصه مقالات ارائه شده در همایش مجازی یافته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرتبط با کووید-19 که با همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول برگزار گردید.

ردیف عنوان

1 چالش های جهانی کنترل کرونا ویروس 2019

2 تولید پادکست های صوتی رادیو سالمندان برای ارتقای سلامت سالمندان؛ فصل اول-پیشگیری از کرونا

3 The first cases of 2019-nCoV in 10 countries: How were they infected?

4 Corona Virus an Opportunity or a Threat in the Time of Media Ruling Over

5 Serious Attention of Health Information Seeking Behavior in Covid-19 Pandemic

6 The Role of Media’s health Messages and information on Women’s Behavior Modification

7 The Significant Role of Information in Preventing the Psychological Problems of Covid-19 Pandemic

8 Where the Societies Go in the Era of Information Technology Mostly Smartphones and World Wide Web

9 نقش رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در آگاهی بخشی رفتار خودمراقبتی در مقابل شیوع ویروس کرونا-19

10 بررسی کارایی ماسک های نمدی 3 لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن در فیلتراسیون ذرات با سایز در محدوده COVID-19

11 Complicated Grief During COVID-19 Pandemic: What about Knowledge of Health Care

12 بررسی اثرات سوگ بر خانواده های متوفیان به علت کووید 19 در شهر مشهد

13 پیشگویی کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به کووید - 19در جمعیت ایرانی بالای 15 سال: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

14 بررسی عوامل موثر بر پایبندی ساکنین شهر مشهد به توصیه ماندن در خانه در همه گیری کووید19

در همه گیری

15 تاثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بیماران مبتلا به کووید -19 بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

16 شیوع افسردگی در دوران قرنطینه کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهر گناباد

 

17 دانش، نگرش و رفتارهای تغذیه ای مرتبط با بیماری کووید 19 در شهرستان گناباد در سال 1399

 

18 Corona virus has become a worldwide epidemiology and has the ability to spread rapidly

 

19 ترومبوسیتوپنی در خانم باردار مبتلا به کرونا(کوئید 19) با سن بارداری 29 هفته: گزارش مورد

20 تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر پیگیری تلفنی بر میزان آگاهی از نحوه انتقال و پیشگیری از ابتلا به کووید- 19 در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه

21 The possibility of vertical transmission of COVID-19: A systematic review

22 تاثیر هنر درمانی در درمان بیماران مبتلا به COVID-19

23 رابطه هوش هیجانی و استرس درک شده ناشی از کووید 19 در دانشجویان شهر گناباد

24 ارتباط بین اضطراب ناشی از COVID-19با حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان باردار

25 ارتباط بین اضطراب ناشی از بیماری کووید 19با سلامت معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران ایرانی

26 ارائه یک سیستم تشخیص کامپیوتری (CAD) بر مبنای هوش مصنوعی جهت تشخیص موارد مبنلا به کویید-19 با بررسی تصاویر سی تی ریه

27 Dexmedetomidine to facilitate noninvasive ventilation in the COVID-19 patients

28 Choosing the Proper Interface for Noninvasive ventilation in COVID-19 Patients

29 Corona Disease Anxiety and Coping Strategies in Gonabad Population above 15 Years Old

30 Social Resilience as a Protection against COVID-19 Outbreak

31 The World Concerns of Covid-19 Pandemic in People’s Daily Life

32 عوامل استرسور و راهبردهای مقابله با آن در پاندمی COVID-19 در بین کارکنان بیمارستان علامه بهلول گنابادی