ساختار سازمانی همایش

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۰:۰۴ قبل از ظهر

ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:

دکتر جواد باذلی

دبیر همایش:
دکتر رضا اسماعیلی

دبیر علمی همایش:
 خانم دکتر نجمه داودیان

دبیر اجرایی همایش:
 آقای دکتر جلال مردانه

اعضای کمیته علمی:

1 خانم دکتر نجمه داودیان

2 خانم دکتر فرنوش شریفی مود

3 آقای دکتر رضا اسماعیلی

4 آقای دکتر محسن صاحبان ملکی

5 خانم دکتر اکرم بختیاری

6 آقای دکتر وحید طالب زاده

7 خانم دکتر فرناز شریفی مود

8 خانم دکتر جلوه جلیلی

9 آقای دکتر علی جاویدی

10 آقای دکتر جواد صادقی نسب

11 آقای دکتر ابراهیم صلواتی

12 خانم سمانه نجفی

13 خانم اعظم زنگنه

14 خانم میترا توکلی زاده

15 آقای حسین اعلمی

16 آقای دکتر آرش حمزه ای

17 خانم دکتر نجمه سادات حاج وثوقی

18 خانم فاطمه افشاری

19 آقای دکتر علی عالمی

20 آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

21 آقای دکتر جلال مردانه

22 - آقای سید مسلم مهدوی شهری

23 - دکتر فاطمه هادیزاده

24 - خانم دکتر ضیائی

25- آقای دکتر مختاری

26- خانم دکتر مینا اکرامی

27- خانم دکترلیلا صادق مقدم

28- خانم دکتر اعظم السادات محمودیان

29- خانم نجمه ابراهیمی

30- آقای رضا نوری

31- خانم معصومه امیری

32- آقای مجید دانشفر

33- آقای دکتر مهدی مشکی

34- خانم دکتر فاطمه محمد زاده

35- آقای جواد باقری

36- آقای مهدی دری

37- اقای دکتر شجاعی

اعضای کمیته اجرایی:

1 خانم دکتر نجمه داودیان

2 خانم اکرم گنابادی

3 خانم میترا توکلی زاده

4 آقای رضا اسماعیلی

5 آقای دکتر جلال مردانه

6 آقای حسین اعلمی

7 آقای علی غفاریان

8 آقای میثم داستانی

9 آقای علی اصغر خواجه

10 آقای محمد مصباح

11 خانم زنگنه

12 خانم بهجت صباغ

13 آقای سعید خنده رو

14 آقای جعفر کامرانی

15 - آقای سعید غلامی مندی

16 - خانم مهری مقدس

17 -خانم مریم خواجه

18 - خانم ندا کریمی

19- خانم اعظم امینی

20- آقای مرتضی جوشنی خیبری

21- آقای امین غلامی مندی