سال 1396

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۹:۳۳ قبل از ظهر
 
 
 
            کارگاه‌های برگزارشده در سال 1396 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 
 

ردیف

عنوان گارگاه

تاریخ برگزاری

1

انتخاب عنوان طرح تحقیقاتی

1396/2/4

2

تدوین پروپوزال

1396/2/3

3

جستجو از طریق موتورهای جستجو

1396/4/12

4

بیان مسئله

1396/2/5

5

بررسی متون

1396/6/6

6

Clinical key

1396/7/3

7

ابزارهای پژوهشی

1396/8/1

8

متغیرهای پژوهشی

1396/9/6

9

End note

1396/10/4

10

مقاله نویسی

1396/11/2

11

کاربرد نتایج تحقیق و عملکرد مبتنی بر شواهد

1396/12/7