طرح های تحقیقاتی مصوب مرتبط با کووید-19

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۶:۱۸ قبل از ظهر
 
 
 
  
         طرح‌های مرتبط با بیماری کووید-19 مصوب شده در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول
 
  

ردیف

کد طرح

تاریخ

عنوان

کد اخلاق/ IRCT

1

CRDU/98/10

22

12

98

بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی موارد مشکوک، محتمل و مبتلابه بیماری کووید-19 بستری‌شده در بیمارستان علامه بهلول شهر گناباد و روند بروز آن در سال 1398-99

IR.GMU.REC.1398.184

2

CRDU/98/11

27

12

98

بررسی ارتباط بین میزان اعتماد به منابع اطلاعاتی با اضطراب در کارکنان بهداشتی ایران در طول شیوع کروناویروس 2019 : مطالعه پیمایشی اینترنتی

IR.GMU.REC.1398.194

3

CRDU/99/1

7

1

99

بررسی تغییرات و مقایسه نتایج آزمایشگاهی بیماران مبتلابه بیماری کووید- 19 بستری‌شده در بیمارستان علامه بهلول : یک مطالعه مورد-شاهد - شهر گناباد در سال 99-1398

IR.GMU.REC.1399.005

4

CRDU/99/2

10

1

99

تأثیر بیماری‌های زمینه ایی در علائم بالینی ، پاراکلینیکی و پاسخ به درمان در بیماران مبتلابه کووید- 19 بستری در بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 1399-1398 یک مطالعه مورد- شاهد

IR.GMU.REC.1399.006

5

CRDU/99/3

12

1

99

بررسی ارتباط گروه خونیRH و ABO با ابتلای به بیماری کووید- 19 : یک مطالعه مورد-شاهد

IR.GMU.REC.1399.007

6

CRDU/99/4

18

1

99

در (IVIG) بررسی میزان اثربخشی ایمونوگلوبولین تزریقی مقایسه با قرص کلترا( لوپیناویر.ریتوناویر) در بهبود بیماران 19 : یک مطالعه COVID- مبتلابه عفونت حاد تنفسی کارآزمایی بالینی

IR.GMU.REC.1399.009 / IRCT20200418047116N1

7

CRDU/99/5

23

1

99

نوزاد پسر 35 روز مبتلابه کروناویروس 2019 پذیرش‌شده در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.013

8

CRDU/99/6

25

1

99

بررسی میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ارتباط آن با سطح اضطراب و رعایت بهداشت فردی در ارتباط با کرونا در زنان باردار شهرستان گناباد

IR.GMU.REC.1399.015

9

CRDU/99/7

25

1

99

ارزیابی اثربخشی قرص ملاتونین به‌عنوان درمان کمکی در 19 : یک کارآزمایی بالینی دو سو کور COVID- بیماران مبتلابه تصادفی کنترل‌شده با پلاسبو

IR.GMU.REC.1399.016 / IRCT20200408046988N1

10

CRDU/99/8

27

1

99

بررسی شدت بیماری در بیماران قطعی و محتمل و مشکوک مبتلابه covid 2019 تحت درمان با ARBیا ACE inhibitor بستری در بیمارستان بهلول گناباد در سال 98-99

IR.GMU.REC.1399.018

11

CRDU/99/9

3

2

99

بررسی فاکتورهای پیش‌بینی کننده پیش‌آگهی بیماران مبتلابه19 COVID مراجعه‌کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 99 - 1398

IR.GMU.REC.1399.021

12

CRDU/99/10

9

2

99

تأثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بیماران مبتلابه کووید -19 بستری در بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.023

13

CRDU/99/11

22

2

99

تأثیر آموزش مهارت‌های خود مراقبتی به روش هنر درمانی در برابر بیماری کرونا بر اضطراب و آگاهی کودکان بین 8-4 سال شهرستان گناباد سال 1399

IR.GMU.REC.1399.030

14

CRDU/99/12

23

2

99

ارزیابی اثربخشی آموزش‌های پس از ترخیص و رعایت آنها در بیماران مبتلابه بیماری کووید 19 مرخص شده از بیمارستان علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.031

15

CRDU/99/13

15

4

99

مقایسه اثربخشی آموزش به روش چندرسانه‌ای و بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در ارائه خدمات مرتبط با کووید19 در بارداری، زایمان و شیردهی در شهر گناباد در سال 1399

IR.GMU.REC.1399.068

16

CRDU/99/17

2

6

99

نقش زیست‌نشانگرها در پیش‌آگهی کووید-19

 

17

CRDU/99/24

   

99

پیگیری انجام طرح پژوهشی مرور سیستماتیک در رابطه با تظاهرات پوستی بیماری کووید19

 

18

CRDU/99/25

   

99

پیگیری انجام طرح پژوهشی مرور حیطه‌ای در رابطه با کنترل عفونت مرتبط با کرونا ویروس 19