سال 1396

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۷:۳۰ قبل از ظهر
 
 
 
 
 

1396/7/8

در ابتدای جلسه آقای دکتر صاحبان رئیس بیمارستان علامه بهلول بر اهمیت پژوهش و تشکیل کمیته های پژوهشی راهبردی و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی بیمارستان تأکید کردند.

سپس آقای دکتر محمد پور معاون توسعه تحقیقات و فناوری دانشگاه با تأکید بر evidence baseکار کردن هدف از این واحد را سوق دادن طرح های اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به سمت کاربردی شدن و نتیجه آن را حرفه ای کار کردن دانستند که با رشد کمی و کیفی تحقیقات میسر خواهد شد.

سپس آقای دکتر میرچراغی رئیس دانشکده پزشکی و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی به همکاری دانشکده پزشکی و واحد توسعه تحقیقات بالینی اشاره و از برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان پزشکی در بیمارستان سخن گفتند.

آقای دکتر محمد زاده مدیر پژوهشی دانشگاه با توجه به لزوم توجه به ارزشیابی سالیانه این واحد خواستار توجه و تمرکز بیشتر بر برگزاری کارگاه های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی، در نظر گرفتن اعتبارات لازم و ثبت مشاوره های مرکز شدند.

سپس اولین طرح پژوهشی این واحد که مجریان آن آقای دکتر سید فرزین میرچراغی، آقای دکتر عبدالجواد خواجوی و خانم میترا توکلی زاده بودند با عنوان"تأثیر کاربرد تصاویر آرام بخش به روش واقعیت مجازی ( )Virtual Realityبر اضطراب بالغین مراجعه کننده جهت تصویر برداری رزونانس مغناطیسی" توسط خانم توکلی زاده عنوان شد

1396/11/25

جلسه برای آشنایی با فعالیت های قبلی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول و برنامه های آتی این واحد با سخنرانی آقای دکتر صاحبان به عنوان رئیس مرکز آغاز شد، ایشان بر اهمیت توجه به تحقیقات و بررسی راه حل های موجود برای ارتقاء تعداد طرح های پژوهشی و مقالات منتشر شده این واحد از طریق جمع آوری افراد مختلف در زمینه های بالینی و تحقیقاتی جهت انجام تحقیقات، ایجاد کمیته های مختلف دانشجویی و پرسنلی و تهیه لیست مشکلات در حوزه های مختلف تأکید کردند.

سپس کارشناس پژوهشی این واحد خانم توکلی زاده به معرفی واحد و تاریخچه آن پرداختند. همچنین مشاورین، اعضای شورای پژوهشی و کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش را معرفی نمودند. در ادامه تعداد جلسات شورای پژوهشی و طرح ها، مقالات و پایان نامه هایی که در بخش تقدیر و تشکر نام این واحد ذکر شده بود یا جمع آوری اطلاعات در بیمارستان انجام شده بود و لیستی از اطلاعات موجود سایت و بودجه پژوهشی این واحد بیان شد.

سپس معاون پژوهشی دانشگاه آقای دکتر سجادی بر ضرورت تعیین انگیزه پژوهشی، شناسایی پژوهشگران از جمله: دانشجویان، پزشکان، پرسنل و دیگر پژوهشگران علاقه مند وهمچنین شناسایی پتانسیل های پژوهشی بیمارستان در دو حوزه علمی بالینی و ساختاری وتفاهم نامه با معاون آموزشی جهت حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در بیمارستان و اعضای هیأت علمی بیمارستان در تحقیقات تأکید کردند. مقرر گردید:

-1فردی از اعضای گروه پزشکی اجتماعی برای حداقل 2ساعت در هفته در این معاونت حضور داشته باشد.

-2نماینده ای از دانشکده های پیراپزشکی در این معاونت حضور داشته باشد. .

-3در همه طرح هایی که اطلاعات از بیمارستان جمع آوری می شود، در هر یک از مراکز تحقیقاتی و یا شورای پژوهشی دانشکده ها که مورد قبول قرار می گیرد، می بایست الزام به ذکر کردن نام این واحد در بخش تقدیر و تشکر ها دریافت شود.

-4برگزاری جلسات شورای پژوهشی بیمارستان به صورت حداقل ماهیانه.

-5تفاهم نامه با معاونت آموزشی دانشگاه برای حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در بیمارستان و اعضای هیئت علمی بیمارستان در تحقیقات.

-6در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی مانند تسریع و تسهیل روند پژوهش و تخصیص بودجه از منابع مالی بیمارستان.

-7ابلاغ آقای دکتر جاویدی به عنوان معاونت پژوهشی بیمارستان و مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی.

-8تعیین اعضای جدید شورای پژوهشی بیمارستان و صدور ابلاغ ایشان

-9برگزاری جلسات آموزشی جهت پژوهشگران بالینی با هدف توانمند سازی ایشان به صورت گروهی.

-10درخواست از واحدهای بالینی، دفتر پرستاری، واحد بهبود کیفیت و کمیته های بیمارستان در خصوص بیان مشکلات و ایده های

پژوهشی و اختصاص امتیاز به این پیشنهاد ها در ارزشیابی سالیانه.

-11دعوت به دانشجویان جهت همکاری در این واحد تحت عنوان کمیته های مختلف مرتبط با امور پژوهشی.

-12پیشنهاد آقای دکتر جاویدی مبنی بر ارسال تمام طرح های پژوهشی بالینی از درگاه معاونت پژوهشی بیمارستان به جلسه آتی موکول گردید