محورهای همایش

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۸:۴۹ قبل از ظهر

محورهای همایش:

* مطالعات بالینی

* مطالعات جامعه‌محور

* سلامت روان

* مطالعات اپیدمیولوژیک

* مدیریت خدمات سلامت

* سلامت الکترونیک در همه‌گیری کووید19

* بیان تجربیات