مقالات منتشر شده مرتبط با کووید 19

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۴:۳۰ قبل از ظهر
 
 
 
 
مقالات مرتبط با کووید-19
 

ردیف

عنوان

تاریخ چاپ

دانلود

1

COVID-19 Infection in Iranian Children: A Case Series of 9 Patients

4/1/2020

دانلود

2

A 35-Day Old Infant with COVID-19

8/1/2020

دانلود

 3  Synchronous presentation of COVID-19 pneumonia and pulmonary embolism  6/7/2020  دانلود