سال 1397

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۰:۱۰ قبل از ظهر
 
 
 
 
 
                            مقالات 
 
  
 

Title

author

1

Improving the quality of positioning and reducing the rotation factor during pediatric portable chest radiography using infant immobilizer

Majid Shams

2

How e-learning creates new opportunities in hospital setting? Innovations in a low resource setting

Seyed Farzin Mircheraghi

3

Effect of Cold and Hot natured Diet on Level of Thyroid Hormones, Epinephrine, Norepinephrine, Cortisol,

Testosterone and LH in Human

Mohamad Masoumzadeh

4

Evaluation of Depression, Anxiety and Stress in Hemodialysis Patients in Gonabad City 2017

Ghorbany moghadam

5

Dandy-Walker Syndrome: A Rare Case Report

Roghaieh Rahmani

 
 
 
 
                      طرح های پژوهشی
  
 

طرح های پژوهشی در حال اجرا در بیمارستان علامه بهلول 1397

1

ارتباط اضطراب همراه زائو طی مراحل زایمانی با رضایت مندی از تجربه ی زایمان در زنان نخست زا

2

تاثیر رفلکسولوژی پا در مرحله چهارم لیبر بر میزان پس درد و خونریزی پس از زایمان

3

بررسی تاثیرعصاره هیدروالکلی غنچه­های گیاه میخک برمیزان شدت درد و ترمیم زخم اپی زیاتومی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران فردوس وبیمارستان علامه بهلول شهرستان گناباد

4

مقایسه اثربخشی واقعیت مجازی و جویدن آدامس بر میزان شدت درد، اضطراب و رضایتمندی مادران از تجربه زایمان

5

تاثیر تصمیم گیری مشارکتی بر انتخاب نوع زایمان و پیامدهای شناختی آن در زنان باردار با سابقه سزارین قبلی

 
 
 
 
پایان نامه ها
  

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان

دفاع پایان نامه

1

مریم آقایی دوست

دکتر علی عالمی

دکتر راحله درفشی

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان گناباد طی سالهای 97-1395

مرداد 1397

2

فائزه باقری

دکتر علی عالمی

دکتر راحله درفشی

شیوع کم خونی فقر آهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال 6 تا 24 ماهه بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طی سالهای 97-1396

مرداد 1397

3

فاطمه دلیری

آقای حبیب شارعی نیا

دکتر جلیل مشاری و دکتر حمیدرضا ریحانی

بررسی میزان دانش و مهارت کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در انجام احیای قلبی ریوی در سال 1396-1397

مهر 1397

4

مینا رحماندوست

دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتر سید فرزین میرچراغی و دکتر آرش امید تبریزی

شیوع رتینوپاتی دیابتی و ارتباط آن ویتامین D در مبتلایان به دیابت ملتیوس تایپ 2 در مراجعه به بیمارستان 22 بهمن گناباد در طی سالهای 1396-1395

دی 1397

5

سمیرا عصاریان

دکتر سید فرزین میر چراغی، دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتر فاطمه والی راد

شیوع کیفیت خواب پایین و بیخوابی و ارتباط آنها با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1397

اسفند 1397

6

مونا کریم زاده

دکتر عبدالجواد خواجوی و آقای سعید عرفان پور

دکتر جلیل مشاری

بررسی نتایج پالس اکسی متری نوزادان تازه متولد شده به منظور تشخیص زودهنگام بیماری های قلبی مادرزادی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دی 1397

7

احمد رضا مدهوشی

دکتر علی عالمی و آقای محمد قربانی

دکتر جلیل مشاری

بررسی شیوع فقر آهن و کم خونی در کودکان 5-2 ساله مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر گناباد در سال 1397

مهر 1397

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            مقالات 
 
  
 

Title

author

1

Improving the quality of positioning and reducing the rotation factor during pediatric portable chest radiography using infant immobilizer

Majid Shams

2

How e-learning creates new opportunities in hospital setting? Innovations in a low resource setting

Seyed Farzin Mircheraghi

3

Effect of Cold and Hot natured Diet on Level of Thyroid Hormones, Epinephrine, Norepinephrine, Cortisol,

Testosterone and LH in Human

Mohamad Masoumzadeh

4

Evaluation of Depression, Anxiety and Stress in Hemodialysis Patients in Gonabad City 2017

Ghorbany moghadam

5

Dandy-Walker Syndrome: A Rare Case Report

Roghaieh Rahmani

 
 
 
 
                      طرح های پژوهشی
  
 

طرح های پژوهشی در حال اجرا در بیمارستان علامه بهلول 1397

1

ارتباط اضطراب همراه زائو طی مراحل زایمانی با رضایت مندی از تجربه ی زایمان در زنان نخست زا

2

تاثیر رفلکسولوژی پا در مرحله چهارم لیبر بر میزان پس درد و خونریزی پس از زایمان

3

بررسی تاثیرعصاره هیدروالکلی غنچه­های گیاه میخک برمیزان شدت درد و ترمیم زخم اپی زیاتومی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران فردوس وبیمارستان علامه بهلول شهرستان گناباد

4

مقایسه اثربخشی واقعیت مجازی و جویدن آدامس بر میزان شدت درد، اضطراب و رضایتمندی مادران از تجربه زایمان

5

تاثیر تصمیم گیری مشارکتی بر انتخاب نوع زایمان و پیامدهای شناختی آن در زنان باردار با سابقه سزارین قبلی

 
 
 
 
پایان نامه ها
  

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان

دفاع پایان نامه

1

مریم آقایی دوست

دکتر علی عالمی

دکتر راحله درفشی

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان گناباد طی سالهای 97-1395

مرداد 1397

2

فائزه باقری

دکتر علی عالمی

دکتر راحله درفشی

شیوع کم خونی فقر آهن و برخی عوامل مرتبط با آن در اطفال 6 تا 24 ماهه بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طی سالهای 97-1396

مرداد 1397

3

فاطمه دلیری

آقای حبیب شارعی نیا

دکتر جلیل مشاری و دکتر حمیدرضا ریحانی

بررسی میزان دانش و مهارت کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در انجام احیای قلبی ریوی در سال 1396-1397

مهر 1397

4

مینا رحماندوست

دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتر سید فرزین میرچراغی و دکتر آرش امید تبریزی

شیوع رتینوپاتی دیابتی و ارتباط آن ویتامین D در مبتلایان به دیابت ملتیوس تایپ 2 در مراجعه به بیمارستان 22 بهمن گناباد در طی سالهای 1396-1395

دی 1397

5

سمیرا عصاریان

دکتر سید فرزین میر چراغی، دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتر فاطمه والی راد

شیوع کیفیت خواب پایین و بیخوابی و ارتباط آنها با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1397

اسفند 1397

6

مونا کریم زاده

دکتر عبدالجواد خواجوی و آقای سعید عرفان پور

دکتر جلیل مشاری

بررسی نتایج پالس اکسی متری نوزادان تازه متولد شده به منظور تشخیص زودهنگام بیماری های قلبی مادرزادی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دی 1397

7

احمد رضا مدهوشی

دکتر علی عالمی و آقای محمد قربانی

دکتر جلیل مشاری

بررسی شیوع فقر آهن و کم خونی در کودکان 5-2 ساله مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر گناباد در سال 1397

مهر 1397