سال 1395

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۲:۱۲ قبل از ظهر
 
   
                                       طرح های پژوهشی
  

عنوان طرح تحقیقاتی که اسم واحد در قسمت تقدیر و تشکر آماده است

مجری اصلی

شیوع بستری مجدد بیماران قلبی _ عروقی و تعیین و رتبه بندی عوامل مرتبط با آن در بیمارستان 22 بهمن گناباد در سال 1393

دکتر شهلا خسروان

رابطه اضطراب قبل از عمل با شدت درد پس از عمل در زنان تحت عمل سزارین انتخابی و اورژانسی در بیمارستان 22 بهمن گناباد

حسین ناظمی

بررسی رفتارهای نامحترمانه در محیط های درمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395

حبیب شارعی نیا

ارتباط هوش معنوی با استرس درک شده و فشار مراقبتی در مراقبین سالمندان بستری در بخش داخلی بیمارستان 22 بهمن گناباد

حبیب شارعی نیا

بررسی ارزشهای حرفه ای اخلاقی ارایه مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395

حبیب شارعی نیا

 
 
 
 
  پایان نامه ها
 
 

عنوان پایان نامه هایی که اسم واحد در قسمت تقدیر و تشکر آماده است

دانشجو

استاد راهنما

شیوع کبد چرب غیر الکلی و ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بیمارستان های شهر گناباد طی سالهای 1395 و 1396

فرشته ستوا

آقای دکتر سید فرزین میرچراغی

بررسی سطح سرمی منیزیم و رابطه آن با شدت کبد چرب غیرالکلی در بیماران دیابتی نوع 2مراجعه کننده به بیمارستان های شهر گناباد طی سالهای1395 و1396

ناهید توکلی زاده

آقای دکتر سید فرزین میرچراغی