سال 1398

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۷:۴۰ قبل از ظهر
 
 
 
            کارگاه‌های برگزارشده در سال 1398 واحد توسعه تحقیقات بالینی
 
 

ردیف

عنوان گارگاه

تاریخ برگزاری وساعت

تعداد کل شرکت گنندگان

مدرس

1

کلیات روش تحقیق

سه شنبه

10/2/99

12-8

28

خانم دکتر نجمه داودیان

2

آشنایی با انواع مطالعات

سه شنبه

7/3/99

12-8

30

خانم دکتر نجمه داودیان

3

نمونه گیری، تحلیل نتایج و گزارش نویسی

سه شنبه

4/4/99

12-8

35

خانم دکتر ملیحه ضیائی

4

جستجوی منابع الکترونیک

سه شنبه

8/5/99

12-8

24

خانم دکتر ملیحه ضیائی

5

معرفی پایگاه اطلاعاتی پابمد و Scopus

سه شنبه

5/6/99

12-8

26

آقای دکتر مجتبی ازقندی

6

ساینس دایرکت و Clinical Key

سه شنبه

9/7/99

12-8

36

آقای دکتر مجتبی ازقندی

7

Elsvier و آشنایی با مجلات الکترونیک

چهار شنبه

8/8/99

12-8

21

آقای دکتر مجتبی ازقندی

8

END NOTE

سه شنبه

5/9/99

12-8

42

خانم میترا توکلی زاده

9

مقاله نویسی پایه

سه شنبه

3/10/99

12-8

38

آقای دکتر مهدی مشکی

10

مقاله نویسی پیشرفته

سه شنبه

8/11/99

12-8

38

آقای دکتر مهدی مشکی