سال 1398

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۸:۴۰ قبل از ظهر
 
     مقالات
 

ردیف

عنوان

تاریخ چاپ

دانلود

1

The Effects of Omega-3 on Liver Damage after Acute Myocardial Infarction: A Randomized Controlled Clinical Trial

2019/1/9

دانلود

2

Health-Related Procrastination in Nurses: Prevalence and Related Factors

2019/4/1

دانلود

3

Awareness and observation of patients’ rights from the perspective of patients and nurses

2019/4/9

دانلود

4

Evaluation of Depression, Anxiety and Stress in
Hemodialysis Patients in Gonabad City 2017

2019/5/16

دانلود

5

Comparison of Different Doses of Magnesium Sulfate
in Prevention of Postoperative Shivering in Patients
Undergoing Spinal Anesthesia

2019/5/16

دانلود

6

Comparison of frequency of depression and sleep quality in patients with Type 2 Diabetes mellitus with controls

2019/7/14

دانلود

7

Eosinophilic Gastroenteritis and Colitis with Elevated Level of Serum IgA: A Case Report

2019/9/6

دانلود

8

Comparisons of the Effects of Watching Virtual
Reality Videos and Chewing Gum on the Length
of Delivery Stages and Maternal Childbirth
Satisfaction: A Randomized Controlled Trial

2019/9/8

دانلود

9

بررسی نقش چشمانداز زمان و توکل بر خدا بر
کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

7/7/1398

دانلود

10

ارتباط اهمال کاری پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی با ایمنی بیمار

10/1/1398

دانلود

 
          طرح های پژوهشی 
 

ردیف

کد طرح

تاریخ

عنوان

کد اخلاق/ IRCT

1

CRDU/98/1

27

1

98

ارزیابی مهارت بالینی پرستاران به روش آسکی در مواجهه با ایست قلبی- تنفسی بر اساس آخرین گایدلاین انجمن قلب آمریکا در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1398.098

2

CRDU/98/2

25

2

98

تاثیر برنامه مداخله ارگونومیک چندگانه بر اختلالات اسکلتی-عضلانی و بار کاری در گروه های پرستاری شاغل در بیمارستان علامه بهلول گناباد

IR.GMU.REC.1398.029

3

CRDU/98/3

30

4

98

بررسی میزان پذیرش مجدد و علل آن در بخش های بستری بیمارستان علامه بهلول گنابادی: 1396-1397

IR.GMU.REC.1398.068

4

CRDU/98/4

5

5

98

ارتباط بین خشونت شغلی با رضایت کارکنان بیمارستان علامه بهلول در سال 1398

IR.GMU.REC.1398.090

5

CRDU/98/5

5

5

98

بررسی فراوانی و علل تزریق فراورده های خونی در نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سالهای 1396-97

IR.GMU.REC.1398.091

6

CRDU/98/6

8

7

98

ارتباط درک از بیماری و پایبندی به رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت در بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی 1398

IR.GMU.REC.1398.104

7

CRDU/98/7

29

7

98

تاثیر نوبت کاری بر عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در افراد مراجعه کننده به مرکز طب کار در سال 1398

IR.GMU.REC.1398.114

8

CRDU/98/9

6

12

98

تاثیر قطره خوراکی نعناع بر حجم باقیمانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه

IR.GMU.REC.1398.187 / IRCT20191223045868N1

9

CRDU/98/10

22

12

98

بررسی مشخصات اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی موارد مشکوک، محتمل و مبتلا به بیماری کووید - 19 بستری شده در بیمارستان علامه بهلول شهر گناباد و روند بروز آن در سال 1398-99

IR.GMU.REC.1398.184

10

CRDU/98/11

27

12

98

بررسی ارتباط بین میزان اعتماد به منابع اطلاعاتی با اضطراب در کارکنان بهداشتی ایران در طول شیوع کروناویروس 2019 : مطالعه پیمایشی اینترنتی

IR.GMU.REC.1398.194

 
 
 
 
 
  
                                 خلاصه مقالات
 
  
                               پایان نامه ها