سال 1397

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۶:۳۱ قبل از ظهر
 
 
 
 
 

18 / 02 / 1397

1 – برای دریافت رزومه اعضای شورای پژوهشی و اعضای کمیته اخلاق در پژوهش سازمانی از طریق اتوماسیون به اطلاع اعضا برسد (مسئول پیگیری: جناب آقای دکتر جاویدی، جلسه بعد)

2 – طبق قانون برای تشویقی کتاب‌های حیطه بالینی در شورای انتشارات دانشگاه تأیید شود.

3 – طرح‌ها پژوهشی که زیر 10 میلیون تومان هزینه لازم دارد توسط شورای پژوهشی بیمارستان تأیید و سپس در کمیته بودجه دانشگاه بررسی شود.

4 – جهت برگزاری جلسات ژورنال کلاب ابتدا در جلساتی جهت پزشکی مبتنی بر شواهد EBM را آموزش داد و فرآیند ژورنال کلاب توضیح داده شود سپس برای اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان پزشکی با یک برنامه قبلی تعیین استاد و موضوع انجام گردد.

5 – کلیه طرح‌های پژوهشی از مراکز مختلف اگر با افلیشن بیمارستان انجام شود و اولویت بیمارستانی است با همکاران دانشگاه لینک شوند می‌تواند بودجه را دریافت نماید.

6 –ازاین‌پس جهت تسهیل و تسریع فرایند تصویب طرح‌ها در کمیته پژوهش بیمارستان که زیرمجموعه شورای پژوهشی است بررسی شود. اعضای این کمیته آقای دکتر صاحبان، آقای دکتر جاویدی، آقای دکتر مردانه، خانم توکلی زاده و یک نفر کارشناس ارشد آمار که آقای نظامی پیشنهاد داده شدند خواهند بود.

7– برای طرح اول با عنوان "بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و شادکامی با عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان علامه بهلول" که توسط خانم مرضیه مختاری کارشناس ارشد پرستاری ارائه گردید، مصوب شد که با انجام مداخله مناسب جهت بهبود عملکرد شغلی طرح بازنویسی شود.

8 – برای طرح دوم با عنوان "تأثیر اجرای نمایش عروسکی بر میزان اضطراب کودکان بستری در بخش اطفال" که توسط خانم میترا توکلی زاده کارشناس ارشد پرستاری ارائه شد، مصوب گردید طرح مداخله‌ای مانند بازی مشاغل یا ... در کلینیک اطفال که بیشترین میزان استرس راداریم انجام گردد.

9 آقای دکتر خواجوی پیشنهاد دادند عناوینی جهت پیاده‌سازی گاید لاین ها و تعیین ممیزی بالینی انجام گردد.

05 / 04 / 1397

مطالب مطروحه :

طرح اول با عنوان (تأثیر برنامه مداخله‌ای ارگونومیک چندگانه بر اختلالات اسکلتی عضلانی و بارکاری در گروه‌های پرستاری شاغل در بیمارستان علامه بهلول گنابادی) مطرح شد. که پس از رأی‌گیری قابل‌قبول با تصحیح پروپوزال توسط ناظر به تأیید رسید.

مسئول پیگیری: آقای اعلمی

طرح دوم :

بررسی میزان پذیرش مجدد و علل آن در بخش‌های بستری بیمارستان توسط مجری طرح آقای غفاریان مطرح شد که پس از رأی‌گیری قابل‌قبول و جهت دریافت کد اخلاق به معاونت معرفی شود.

مسئول پیگیری : آقای اعلمی

طرح سوم :با عنوان(مشاوره روان‌شناختی با بیماران سرطانی و هم پایان بیمار در بیمارستان علامه بهلول گنابادی: تلاشی برعلیه متاستاز) توسط مجری طرح خانم احمدی مطرح شد که با توجه به عدم تکمیل حجم نمونه در بیمارستان به توافق اعضا نرسید.

مسئول پیگیری : آقای اعلمی

13 / 09 / 1397

در خصوص طرح خانم فضل الهی به تصویب رسید مقایسه تأثیر اسپری اپسوم سالت و کمپرس گرم مرطوب بر میزان عارضه انفیلتراسیون، فلبیت و درد ناشی از راه وریدی محیطی در کودکان

11 / 10 / 1397

خانم محرابی در زمینه پروپوزالشان ( بررسی ادراکات پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گناباد از پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع پیاده‌سازی آن) توضیح دادند.

مصوب گردید ناظر طرح خانم محرابی خانم دکتر معاون سعیدی باشند.

سپس طرح آقای اعلمی (ارزیابی مهارت بالینی پرستاران به روش آسکی در مواجهه با ایست قلبی تنفسی بر اساس گایدلاین 2015 انجمن قلب آمریکا در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی)عنوان شد.

مصوب گرید ناظر طرح آقای اعلمی ، آقای دکتر مهدوی باشند

در انتها با نظر اعضا هر دو طرح قابل‌قبول با نظر ناظر بدون ارائه مجدد می‌باشد.