کارگاه های مرتبط با کووید 19

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۸:۱۳ قبل از ظهر
 
 
 
                    کارگاه‌های مرتبط با کووید-19 
 

ردیف

عناوین کارگاه های مرتبط با کووید -19

تاریخ برگزاری

مدرس

گروه هدف

1

احیای قلبی ریوی در زمینه کووید-19

1399/4/10

دکتر مهدوی

پرسنل بالینی بیمارستان

2

بیماری کووید-19

1399/4/14

دکتر مهدوی

پرسنل بالینی بیمارستان

3

حفاظت فردی در کووید -19

1399/4/17

دکتر فرنوش شریفی، خانم جهانی

کلیه پرسنل بیمارستان

4

بیماری کووید 19 ( گروه خطر، مراحل بیماری، کاندیدهای بستری)

1399/5/5

خانم دکتر فرنوش شریفی

کلیه پرسنل بیمارستان

5

حفاظت فردی در کووید -19 (مفهوم تماس ، سطوح حفاظت)

1399/5/12

خانم دکتر فرنوش شریفی

کلیه پرسنل بیمارستان

6

احیای قلبی ریوی در زمینه کووید-19--(آموزش مداوم)

1399/5/24

گروه مدرسین

پزشکان، پرستاران و ماماها

7

تشخیص و مدیریت بیماران کووید -19 (فاز2و3)

1399/5/21

آقای دکتر صاحبان

پرسنل بالینی بیمارستان

8

اکسیژن درمانی در کووید -19

1399/5/25

آقای شمسی آقای اعلمی و آقای مهدوی

پرسنل بالینی بیمارستان

9

داروهای کووید -19 (اینترفرون، IVIG، رمدسیویر، فاوپیراویر)

1399/5/28

خانم دکتر نگار شفاعی

پرسنل بالینی بیمارستان

10

آخرین بروز رسانی های کووید -19

1399/6/29

خانم دکتر فرنوش شریفی

کلیه پرسنل بیمارستان

11

آزمون الکترونیک کوید-19

1399/7/16

_

کلیه پرسنل بیمارستان