سال 1399

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۳:۵۲ قبل از ظهر
 
 
 

 

 

ردیف کد طرح تاریخ عنوان
1 CRDU/99/1 7 1 99 بررسی تغییرات و مقایسه نتایج آزمایشگاهی بیماران مبتلا به بیماری کووید- 19 بستری شده در بیمارستان علامه بهلول : یک مطالعه مورد-شاهد - شهر گناباد در سال 99-1398
2 CRDU/99/2 10 1 99 تاثیر بیماریهای زمینه ایی در علایم بالینی ، پاراکلینیکی و پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به کووید- 19 بستری دریمارستان علامه بهلول گناباد در سال 1399-1398 یک مطالعه مورد- شاهد
3 CRDU/99/3 12 1 99 بررسی ارتباط گروه خونیRH و ABO   با ابتلای به بیماری کووید- 19 : یک مطالعه مورد-شاهد
4 CRDU/99/4 18 1 99 در (IVIG) بررسی میزان اثربخشی ایمونوگلوبولین تزریقی مقایسه با قرص کلترا( لوپیناویر.ریتوناویر) در بهبود بیماران 19 : یک مطالعه COVID- مبتلا به عفونت حاد تنفسی کارآزمایی بالینی
5 CRDU/99/5 23 1 99 نوزاد پسر 35 روز مبتلا به کروناویروس 2019 پذیرش شده در بیمارستان علامه بهلول گنابادی
6 CRDU/99/6 25 1 99 بررسی میزان استفاده از رسانه ها ی اجتماعی و ارتباط آن با سطح اضطراب و رعایت بهداشت فردی در ارتباط با کرونا در زنان باردار شهرستان گناباد
7 CRDU/99/7 25 1 99 ارزیابی اثربخشی قرص ملاتونین بعنوان درمان کمکی در 19 : یک کارآزمایی بالینی دو سوکور COVID- بیماران مبتلا به تصادفی کنترل شده با پلاسبو
8 CRDU/99/8 27 1 99 بررسی شدت بیماری در بیماران قطعی ومحتمل و مشکوک مبتلا به covid  2019 تحت درمان با ARBیا   ACE inhibitor بستری در بیمارستان بهلول گناباد در سال 98-99
9 CRDU/99/9 3 2 99 بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده پیش آگهی بیماران مبتلا  به19 COVID مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 99 - 1398
10 CRDU/99/10 9 2 99 تاثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده  بیماران مبتلا به کووید -19 بستری در بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی
11 CRDU/99/11 22 2 99 تاثیر آموزش مهارت های خودمراقبتی به روش هنر درمانی در برابر بیماری کرونا بر اضطراب و آگاهی کودکان بین 8-4 سال شهرستان گناباد سال 1399
12 CRDU/99/12 23 2 99 ارزیابی اثربخشی آموزش های پس از ترخیص و رعایت آنها در بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 مرخص شده از بیمارستان علامه بهلول گنابادی
13 CRDU/99/13 15 4 99 مقایسه اثربخشی آموزش به روش چندرسانه‌ای و بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در ارائه خدمات مرتبط با کوید19 در بارداری، زایمان و شیردهی در شهر گناباد در سال 1399
14 CRDU/99/14 2 6 99 پیش‌بینی احتمال سقوط سالمندان بستری در بخش‌های بیمارستان علامه بهلول گنابادی با استفاده از مقیاس هانز جابکینز
15 CRDU/99/15 15 4 99 بررسی میزان بیان ژن‌های miR-223 و miR-21 در خون بیماران مبتلابه بیماری درماتیت سبورئیک در مقایسه با کنترل سالم
16 CRDU/99/16 26 5 99 مقایسه تاثیر اسپری اپسوم سالت و کمپرس گرم مرطوب بر میزان عارضه انفیلتراسیون، فلبیت و درد ناشی از راه وریدی محیطی در کودکان
17 CRDU/99/17 2 6 99 نقش زیست نشانگر ها در پیش آگهی کووید-19
18 CRDU/99/18     99 نگرش کادر درمان به علل بروز، گزارش دهی و راهکارهای بهبود خطاهای پزشکی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1399
19 CRDU/99/19     99 بررسی شیوع مصرف دخانیات و نگرش نسبت به آن در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی در سال 1399
20 CRDU/99/20     99 تأثیر آموزش از طریق پادکست انگیزشی بر میزان وابستگی به نیکوتین در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول
21 CRDU/99/21     99 بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلابه درماتیت سبورئیک مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول در سال 1399 " توسط مجریان طرح 
22 CRDU/99/22     99 مقایسه اثر آترواستاتین خوراکی با لوسیون موضعی آن در درمان درماتیت سبورئیک: کار آزمایی بالینی تصادفی
23 CRDU/99/23     99 مقایسه اثربخشی دمیار هوشمند الکترونیک با دمیارهای مرسوم در بهبود پارامترهای اسپیرومتری و تست بررسی بیمارای مزمن انسدادی ریه (COPD Assessment Test) در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه
24 CRDU/99/24     99 پیگیری انجام طرح پژوهشی مرورسیستماتیک در رابطه با تظاهرات پوستی بیماری کووید19
25 CRDU/99/25     99  پیگیری انجام طرح پژوهشی مرور حیطه ای در رابطه با کنترل عفونت مرتبط با کرونا ویروس 19 
pasting

 

 
1399/4/15

طرح اول توسط خانم دکتر زهرا سعادتیان با عنوان: "بررسی میزان بیان ژن‌های miR-223 و miR-21 در خون بیماران مبتلابه بیماری درماتیت سبورئیک در مقایسه با کنترل سالم" مطرح شد. سایر مجریان طرح خانم دکتر نجمه داودیان، خانم دکتر حمیده محمد زاده و آقای دکتر عبدالجواد خواجوی بودند.

پس از بحث و بررسی توسط اعضا طرح با انجام اصلاحات ذیل و منوط به تأیید خانم دکتر فاطمه محمد زاده به‌عنوان ناظر تصویب گردید. اصلاحات درخواستی

طرح دوم توسط خانم بهیه امیری با عنوان: "مقایسه اثربخشی آموزش به روش چندرسانه‌ای و بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در ارائه خدمات مرتبط با کوید19 در بارداری، زایمان و شیردهی در شهر گناباد در سال 1399" مطرح گردید. سایر مجریان طرح خانم دکتر رقیه رحمانی و خانم نسیم خواجویان بودند.

1399/5/6

در این جلسه که با حضور معاون آموزش و پژوهشی بیمارستان و اعضای هیئت‌علمی بالینی پرستاری در کارگروه پژوهشی و کارشناس این واحد برگزار گردید، بر طبق آیین‌نامه نحوه به‌کارگیری هیئت‌علمی پرستاری مستقر در بالین و آیین‌نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان‌های آموزشی شرح وظایف متناسب با این اعضا تعیین و تصویب گردید.

1399/5/20

طرح پژوهشی با عنوان" نقش زیست‌نشانگرهای التهابی در پیش‌آگهی کووید- 19 " توسط جناب آقای دکتر محسن صاحبان و آقای سینا ثابتی بیلندی ارائه گردید، مصوب شد طرح با انجام اصلاحات و تحت نظر خانم دکتر شریفی به‌عنوان ناظر مورد تأیید قرار گرفت.

طرح پژوهشی با عنوان "بررسی میزان خطر سقوط سالمندان اعتبار یابی نسخه فارسی خطر سقوط جانز هاپکینز بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1399 " توسط جناب آقای رضا نوری ارائه گردید، مصوب شد طرح با انجام اصلاحات و تحت نظر خانم دکتر فاطمه محمد زاده به‌عنوان ناظر مورد تأیید است.

1399/6/11

تعیین برنامه راهبردی پژوهش و اهداف و رسالت واحد توسعه تحقیقات بالینی با حضور مدیران و مسئولین

1399/7/1

تعیین خط مشی . اعضای واحد تحقیقات بالینی (اعضای شورای پژوهشی، مشاورین و پژوهشیاران) و تشکیل کارگروه های پژوهشی

1399/8/6

بررسی دوره های آموزشی مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

1399/10/2

بررسی فعالیت های واحد توسعه تحقیقات بالینی و رعایت مقررات آن

1399/10/27

بررسی درخواست های واحد توسعه تحقیقات بالینی از واحد فناوری اطلاعات

1399/12/3

بررسی طرح پژوهشی " تاثیر مصرف پنتوپرازول در پیشگیری از عوارض گوارشی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه" و تعیین افراد ارائه دهنده ایده های برتر پژوهشی

1399/12/17

بررسی طرح پژوهشی "ارزشیابی طرح پرستار پیگیر و تاثیر طرح برخود مراقبتی و شاخص های کنترل متابولیکی بیماران دیابتی"