راهنماهای بالینی یا پروتکل های بهداشتی

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۱:۰۲ قبل از ظهر
   
      وبینارها و فعالیت های آموزشی مرتبط با کووید-19
 
 
 

اولین وبینار آموزشی با عنوان "احیای قلبی ریوی درزمینه بیماری کوید-19"

در مورخه 17 خردادماه ساعت 12 برگزار گردید.

گروه هدف: همکاران محترم گروه پرستاری و مامایی.

امتیاز: 4 ساعت ضمن خدمت

لینک دسترسی:

http://webinar.gmu.ac.ir/r86kc56x0er

 

برگزاری وبینار آموزشی احیای قلبی و ریوی درزمینه کوید19

نوبت دوم کد دار

مدرس: دکتر سید مسلم مهدوی شهری

زمان برگزاری: شنبه مورخ 24/3/ 1399 ساعت 12

لینک دسترسی:

http://webinar.gmu.ac.ir/r1kczltz1uc

 

گروه هدف: تمامی گروه‌های پرستاری و مامایی

احیای قلبی و ریوی درزمینه کوید-19

مدرس: دکتر سید مسلم مهدوی شهری

زمان برگزاری: سه‌شنبه مورخ 10/4/ 1399 ساعت 12 لینک دسترسی:

http://webinar.gmu.ac.ir/r8qey6tsxqf/

 

 
وبینار "حفاظت فردی درزمینه بیماری کوید-19"

سه‌شنبه 17 تیرماه

مدرس: سرکار خانم دکتر شریفی، سرکار خانم فاطمه جهانی

گروه هدف: تمامی پرسنل بهلول

امتیاز: 4 ساعت ضمن خدمت

دسترسی: از طریق Adobe Connect با لینک:

http://webinar.gmu.ac.ir/r4fv6jz2nxs/