سال 1401

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۴:۲۹ قبل از ظهر
عنوان کارگاه و تاریخ برگزاری  برنامه کارگاه  منابع آموزشی  ارزشیابی لیست شرکت کنندگان   گروه هدف
 ۱

 ترجمان دانش

۱۴۰۱/۰۴/۲۶ 

 دکتر پروانه رحیمی مقدم

 دکتر نسرین حسینی

 دکتر شبنم رضوی

 دکتر سارا مینائیان

 

 فایل آموزشی   کلیک کنید
 ۲  آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۱/۰۷/۱۸  راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی  کلیک کنید    کلیک کنید
 ۳  آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه ویژه دانشجویان رشته پزشکی ۱۴۰۱/۰۷/۱۹  راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی  کلیک کنید    کلیک کنید
 ۴   آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد (سری اول)   راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی  کلیک کنید    کلیک کنید
 ۵   آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد (سری دوم)  راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی   کلیک کنید    کلیک کنید