سال 1401

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۴:۲۹ قبل از ظهر

رديف

عنوان گارگاه/ نحوه برگزاری

( حضوری یا غیر حضوری)

تاریخ برگزاری

مجموع ساعت

تعداد شركت‌گنندگان

مدرس

نمونه گواهی شرکت کنندگان

1

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت رفرنس نویسی

3/3/1401

4

70

آقای دکتر زاهد رضایی

دانلود

2

کارگاه مدون آشنایی با پزشکی مبتنی بر شواهد

6/4/1401

8

65

خانم دکتر ملیحه ضیائی

دانلود

3

ترجمان دانش

26/4/1401

4

20

خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم

خانم دکتر نسرین حسینی

خانم  دکتر شبنم رضوی

خانم  دکتر سارا مینائیان

دانلود

4

آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی

18/7/1401

4

38

خانم دکتر راحله محرابی

خانم  فاطمه دولتی

خانم ندا نقوی

دانلود

5

کارگاه طراحی و بکارگیری رسانه ها و وسایل کمک آموزشی سلامت

15/9/1401

4

22

دکتر حسین روحانی

دانلود

6

کارگاه چیستی و چرایی ژورنال کلاب

20/9/1401

4

۱۵

آقای دکتر مشکی

دانلود

7

کارگاه آموزشی مقدماتی  STATA در دو مرحله

22/9/1401

4

۲۵

خانم دکتر پیکانی

دانلود

8

انواع مطالعات

21/8/1402

4

200

خانم مهندس نسیم خواجویان

خانم میترا توکلی زاده

دانلود

9

مدرسه پژوهشی پاییزه 1401

12/8/1401-9/10/1401

20

28

گروه مدرسین

دانلود

10

مدرسه آموزش و تحقیقات در علوم پزشکی

11/9/1401-17/9/1401

14

26

آقای امیر حسین عبدالمالکی آقای محمد عبدالهیان

دانلود