سال 1398

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۵:۰۸ قبل از ظهر
 
 
 

 

18 / 04 / 1398

مطالب مطروحه :

1 ارائه طرح پژوهشی بررسی فراوانی و علل تزریق فرآورده‌های خونی نوزادان نارس ( آقای ثابتی ) طرح آقای ثابتی قابل‌قبول با تصحیح پروپوزال با نظر ناظر ناظر طرح سرکار خانم امیری.

2 ارائه طرح پژوهشی بررسی میزان آگاهی تیم جراحی از عوارض دود جراحی ( آقای صادقیان ) طرح آقای صادقیان با تغییر عنوان با نظر مشاور که معرفی خواهد شد و نوع مطالعه از توصیفی به مداخله‌ای به‌صورت آموزش عوارض بر آگاهی و عملکرد پرسنل اتاق عمل ، ناظر طرح سرکار خانم نجفی

3 طرح پژوهشی ارائه‌دهنده سرکار خانم مختاری بررسی عوامل فردی و شغلی مؤثر بر مواجهه با خشونت شغلی و میزان رضایت شغلی

طرح سرکار خانم مختاری با تغییر عنوان ارتباط بین خشونت شغلی با رضایت شغلی با نظارت خانم دکتر ضیایی

مقرر گردید کلیه نتایج حاصل از طرح‌های مصوب در واحد توسعه تحقیقات بالینی آدرس‌دهی (affiliation ) به‌صورت واحد توسعه تحقیقات بالینی ، بیمارستان بهلول ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد . گناباد ، ایران

Clinical Research Development unit , bohlool hospital, Gonabab universitg of medical sciences, Gonabad, Iran

صورت پذیرد و در غیر این صورت حمایت مالی طرح از طرف معاونت تحقیقات و فناوری لغو گردد

آقای مهدوی از ارائه طرح پژوهشی خود در واحد توسعه تحقیقات بالینی انصراف دادند

01 / 07 / 1398

مطالب مطروحه :

طرح پژوهشی خانم دکتر معاون سعیدی با عنوان تأثیر نوبت‌کاری بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در افراد مراجعه‌کننده به مرکز طب کار 1398 - مجریان طرح : خانم دکتر معاون سعیدی - آقای دکتر صاحبان ملکی طرح خانم دکتر معاون سعیدی قابل‌قبول با تصحیح پروپوزال بدون نظر ناظر

طرح پژوهشی آقای ثابتی ارتباط درک از بیماری و پایبندی آن به رژیم‌درمانی در بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 به کلینیک دیابت بیمارستان آموزشی - پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی طرح آقای ثابتی قابل‌قبول با تصحیح پروپوزال با نظر ناظر

ناظر پروپوزال طرح آقای ثابتی سرکار خانم صابری

21/10/1398

مطالب مطروحه :

در این جلسه پروپوزال 2 طرح پژوهشی موردبحث و بررسی قرار گرفت که نهایتاً هر دو طرح با اصلاحات و زیر نظر خانم دکتر محمد زاده به‌عنوان ناظر قابل‌قبول قرار گرفت همچنین یک فرم پروپوزال تک‌برگ جهت تأیید مطرح شد که قابل‌قبول نبود

مصوبات :

1) طرح پژوهشی با عنوان "تأثیر قطره خوراکی نعناع(سوپرمیننت) بر حجم باقیمانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول توسط آقای باقر زاده مطرح گردید، که مصوب گردید:

2) برای تأیید عنوان" تأثیر رفتاردرمانی به روش ACT بر افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران دیالیزی" توسط خانم ولی زاده مطرح گردید. پس از رأی‌گیری با توجه به تکراری بودن طرح غیرقابل‌قبول اعلام گردید

3) طرح پژوهشی با عنوان "نگرش کادر درمان به علل، گزارش دهی و راهکارهای بهبود خطاهای پزشکی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی سال 1399-1398" توسط خانم توکلی زاده مطرح شد که مصوب گردید:

که نهایتاً طرح با انجام اصلاحات زیر نظر خانم دکتر محمد زاده به‌عنوان ناظر قابل‌قبول است

12/11/1398

در ابتدا طرح پژوهشی با عنوان "بررسی شیوع مصرف دخانیات و نگرش نسبت به آن در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی در سال 1399 " توسط خانم دکتر الهام حسن نیا، خانم دکتر نجمه داودیان، خانم دکتر ملیحه ضیائی، خانم توکلی زاده ارائه گردید که مصوب گردید:

درنهایت طرح با دو ناظر و منوط با تأیید ایشان جناب آقای دکتر عالمی و سرکار خانم دکتر فاطمه محمد زاده بدون طرح مجدد تأیید گردید

2 طرح پژوهشی با عنوان "تأثیر آموزش از طریق پادکست انگیزشی بر میزان وابستگی به نیکوتین در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول" توسط خانم دکتر الهام حسن نیا، خانم دکتر نجمه داودیان، خانم دکتر ملیحه ضیائی و خانم توکلی زاده مطرح گردید مصوب گردید:

این طرح نیز با نظارت آقای دکتر عالمی و خانم دکتر فاطمه محمد زاده تأیید گردید.

3 طرح پژوهشی با عنوان "پیش‌بینی احتمال سقوط سالمندان بستری در بخش‌های بیمارستان علامه بهلول گنابادی با استفاده از مقیاس هانز جابکینز" توسط آقای نوری و همکاران ایشان ارائه و مصوب گردید:

با توجه به مشخص نبودن هدف از انجام طرح و دلیل انتخاب این ابزار و اینکه این ابزار روایی پایایی مشخصی ندارد عنوان به "استانداردسازی پیش‌بینی احتمال سقوط از تخت هانز جابکینز و به‌صورت چندمرکزی" انجام گردد. که نهایتاً پس از انجام اصلاحات پروپوزال کامل مجدداً در شورای پژوهشی

11/12/1398

در طرح پژوهشی با عنوان "بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلابه درماتیت سبورئیک مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول در سال 1399 " توسط مجریان طرح خانم دکتر حمیده محمد زاده، خانم دکتر نجمه داودیان، خانم دکتر ملیحه ضیائی مصوب گردید:

نهایتاً عنوان با تغییرات فوق قابل‌قبول است و پروپوزال کامل در جلسه شورای پژوهشی مطرح گردد.

2 طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه اثر آترواستاتین خوراکی با لوسیون موضعی آن در درمان درماتیت سبورئیک: کار آزمایی بالینی تصادفی" توسط مجریان طرح: خانم دکتر حمیده محمد زاده، خانم دکتر نجمه داودیان و خانم دکتر ملیحه ضیائی ارائه گردید که مصوب گردید:

که نهایتاً عنوان مورد تأیید می‌باشد و پروپوزال کامل در جلسه بعدی ارائه گردد.

3 طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه اثربخشی دمیار هوشمند الکترونیک با دمیارهای مرسوم در بهبود پارامترهای اسپیرومتری و تست بررسی بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD Assessment Test) در بیماران مبتلابه بیماری مزمن انسدادی ریه" که توسط مجریان طرح آقای دکتر حسینی، خانم دکتر نجمه داودیان و خانم دکتر ضیائی ارائه گردید