فعالیتها و اقدامات نوآورانه

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۶:۰۳ قبل از ظهر

1. برگزاری همایش مجازی کووید 19 

2. برگزاری جلسات journal watch به منظور معرفی ژورنال شامل معرفی سردبیر، تواتر نشر ، اسکوپ ژورنال، اولین سال انتشار، زبان مجله، پایگاه های نمایه کننده و آخرین دوره ژورنال

3. برگزاری جلسات text review به منظور شناسایی منابع معتبر و به روز که در حال حاضر در دنیا استفاده می شود و شامل اطلاعات کتاب شناختی مثل: عنوان، نویسندگان، ناشر، تعداد صفحات، قیمت، تعداد فصول و به طور خلاصه در هر فصل چه مطالبی ارائه شده است و تفاوت های آخرین نسخه با نسخه های قبلی.

4. برگزاری فراخوان بهترین ایده پژوهشی و اهدای تقدیر نامه و جایزه به سه فرد ارائه دهنده ایده برتر

5. استفاده از فناوری واقعیت مجازی (VR) در پوستر های آموزشی در رابطه با پژوهش

6. ارسال پیام های آموزشی در فضای مجازی در رابطه با پژوهش

7. همکاری و مشارکت در برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با کووید-19       

8.  تهیه ملزومات طرح کوهورت بیماری کووید 19

9. انجام ماراتون پژوهشی و گروه بندی افراد علاقه مند در انجام مقالات پژوهشی سیستماتیک ریوو و متاآنالیز

10. ایجاد کارگروه تخصصی نوشتن کیس ریپورت بر اساس گزارش موارد مطرح شده در کمیته های بیمارستانی

 11.  ارتباط صنعت و بالین (استفاده از تشک ها و زانوبندهای نمدی در طرح های پژوهشی بالینی)

12. تدوین طرح های پژوهشی مراقبت تله نرسینگ و تله مدسین از بیماران کووید 19 سرپایی و بیماران ترخیصی

13. ارائه گزارش های تحلیلی در حوزه بیماری کووید -19

14. تهیه پوسترهای آموزشی