سال 1399

ایجاد شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۷:۱۴ قبل از ظهر
 
   
مقالات
 
 
 
 

ردیف

عنوان

نوع مقاله

نوع نمایه

تاریخ دقیق چاپ

امتیاز مقاله

مرتبط با کووید -19

فایل مقاله

1

Awareness of Intraoperative Team from Occupational Hazards Related to Surgical Smoke in Allame Bohlool Gonabadi hospital in 2019

original

سایر نمایه ها

2020 ژانویه

15

خیر

دانلود

2

COVID-19 Infection in Iranian Children: A Case Series of 9 Patients

case series

ISI

آپریل 2020

20

بله

دانلود

3

acute Hemolytic Transfusion Reaction Due to Anti-c Rhesus Antibody in a Patient With Subdural Hematoma: A Case Report Emphasizing the Shortcoming of Spin Cross-Match

Case Report

scopus

2020 ژانویه

10

خیر

دانلود

4

The effects of a supportive-educational intervention on women with type 2 diabetes and diabetic peripheral neuropathy: a randomized controlled trial

original

ISI

آپریل 2020

30

خیر

دانلود

5

Relationship between health literacy and lifestyle of patients at risk and with chronic obstructive pulmonary disease

original

scopus

می 2020

20

خیر

دانلود

6

The effect of foot reflexology in the fourth stage of labor on postpartum hemorrhage and after pain: Study protocol for a randomized controlled trial

original

ISI

مارس 2021

30

خیر

دانلود

7

A 35-Day Old Infant with COVID-19

Case Report

ISI

ژولای 2020

20

بله

دانلود

8

تاثیر سیستم اتوماتیک و بازیابی وسایل و تجهیزات مصرفی بر فرایند گردش کار در اورژانس بیمارستان حضرت رسول تهران در سال 1397

original

سایر نمایه ها

اردیبهشت 1399

15

خیر

دانلود

9

مقایسة زمان شروع بیحسی ایجادشده با دو غلظت و حجم متفاوت لیدوکائین در بیحسی منطقه ای داخل وریدی اندام فوقانی

original

سایر نمایه ها

فروردین 1399

15

خیر

دانلود

10

ارتباط ذهن آگاهی با اهمال کاری پرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی

original

سایر نمایه ها

بهار 1399

15

خیر

دانلود

11

Synchronous presentation of COVID-19 pneumonia and pulmonary embolism

Case Report

ISI

ژانویه 2021

20

بله

دانلود

12

Comparisons of the Effects of Watching Virtual Reality Videos and Chewing Gum on the Length of Delivery Stages and Maternal Childbirth Satisfaction: A Randomized Controlled Trial

original

ISI

ژانویه 2021

30

خیر

دانلود

13

Effectiveness of a Bioenergy Economy-Based Psycho-education Package on Improvement of Vegetative Function, Forgiveness, and Quality of Life of Patients with Coronary Heart Disease: A Randomized Clinical Tria

original

scopus

ژانویه 2021

20

خیر

دانلود

14

The effect of local heat therapy on fatigue among patients with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled clinical trial

original

scopus

ژانویه 2021

20

خیر

دانلود

15

The Iranian Newborn Multiples Registry (IRNMR): a registry protocol

original

ISI

ژانویه 2021

30

خیر

دانلود

16

A Randomized Clinical Trial on the Effect of Foot Reflexology in the Fourth Stage of Labor on Uterine After Pain

original

ISI

دسامبر 2020

30

خیر

دانلود

17

مقایسه تدریس درس فیزیولوژی غدد و تولیدمثل به دو روش سنتی و ادغام با
یافتههای بالینی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد: نگرش و یادگیری

original

سایر نمایه ها

زمستان 1399

15

خیر

دانلود

18

بررس ی اثربخش ی گندزداهای را یج بر باکتری های جداشده از سطوح محیطی بخش ها ی مختلف یک بیمارستان آموزشی

original

سایر نمایه ها

فروردین 1399

15

خیر

دانلود

 

 
 
طرح های پژوهشی 
 

ردیف

کد طرح

تاریخ

عنوان

کد اخلاق

1

CRDU/99/1

7

1

99

بررسی تغییرات و مقایسه نتایج آزمایشگاهی بیماران مبتلابه بیماری کووید- 19 بستری‌شده در بیمارستان علامه بهلول : یک مطالعه مورد-شاهد - شهر گناباد در سال 99-1398

IR.GMU.REC.1399.005

2

CRDU/99/2

10

1

99

تأثیر بیماری‌های زمین‌هایی در علائم بالینی ، پاراکلینیکی و پاسخ به درمان در بیماران مبتلابه کووید- 19 بستری در بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 1399-1398 یک مطالعه مورد- شاهد

IR.GMU.REC.1399.006

3

CRDU/99/3

12

1

99

بررسی ارتباط گروه خونیRH و ABO با ابتلای به بیماری کووید- 19 : یک مطالعه مورد-شاهد

IR.GMU.REC.1399.007

4

CRDU/99/4

18

1

99

در (IVIG) بررسی میزان اثربخشی ایمونوگلوبولین تزریقی مقایسه با قرص کلترا( لوپیناویر.ریتوناویر) در بهبود بیماران 19 : یک مطالعه COVID- مبتلابه عفونت حاد تنفسی کارآزمایی بالینی

IR.GMU.REC.1399.009 / IRCT20200418047116N1

5

CRDU/99/5

23

1

99

نوزاد پسر 35 روز مبتلابه کروناویروس 2019 پذیرش‌شده در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.013

6

CRDU/99/6

25

1

99

بررسی میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ارتباط آن با سطح اضطراب و رعایت بهداشت فردی در ارتباط با کرونا در زنان باردار شهرستان گناباد

IR.GMU.REC.1399.015

7

CRDU/99/7

25

1

99

ارزیابی اثربخشی قرص ملاتونین به‌عنوان درمان کمکی در 19 : یک کارآزمایی بالینی دو سو کور COVID- بیماران مبتلابه تصادفی کنترل‌شده با پلاسبو

IR.GMU.REC.1399.016 / IRCT20200408046988N1

8

CRDU/99/8

27

1

99

بررسی شدت بیماری در بیماران قطعی و محتمل و مشکوک مبتلابه covid 2019 تحت درمان با ARBیا ACE inhibitor بستری در بیمارستان بهلول گناباد در سال 98-99

IR.GMU.REC.1399.018

9

CRDU/99/9

3

2

99

بررسی فاکتورهای پیش‌بینی کننده پیش‌آگهی بیماران مبتلابه19 COVID مراجعه‌کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 99 - 1398

IR.GMU.REC.1399.021

10

CRDU/99/10

9

2

99

تأثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بیماران مبتلابه کووید -19 بستری در بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.023

11

CRDU/99/11

22

2

99

تأثیر آموزش مهارت‌های خود مراقبتی به روش هنر درمانی در برابر بیماری کرونا بر اضطراب و آگاهی کودکان بین 8-4 سال شهرستان گناباد سال 1399

IR.GMU.REC.1399.030

12

CRDU/99/12

23

2

99

ارزیابی اثربخشی آموزش‌های پس از ترخیص و رعایت آنها در بیماران مبتلابه بیماری کووید 19 مرخص شده از بیمارستان علامه بهلول گنابادی

IR.GMU.REC.1399.031

13

CRDU/99/13

15

4

99

مقایسه اثربخشی آموزش به روش چندرسانه‌ای و بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در ارائه خدمات مرتبط با کوید19 در بارداری، زایمان و شیردهی در شهر گناباد در سال 1399

IR.GMU.REC.1399.068

14

CRDU/99/14

2

6

99

پیش‌بینی احتمال سقوط سالمندان بستری در بخش‌های بیمارستان علامه بهلول گنابادی با استفاده از مقیاس هانز جابکینز

IR.GMU.REC.1399.069

15

CRDU/99/15

26

5

99

مقایسه تأثیر اسپری اپسوم سالت و کمپرس گرم مرطوب بر میزان عارضه انفیلتراسیون، فلبیت و درد ناشی از راه وریدی محیطی در کودکان

در حال پیگیری

16

CRDU/99/16

15

4

99

بررسی میزان بیان ژن‌های miR-223 و miR-21 در خون بیماران مبتلابه بیماری درماتیت سبورئیک در مقایسه با کنترل سالم

در حال پیگیری

17

CRDU/99/17

2

6

99

نقش زیست‌نشانگرها در پیش‌آگهی کووید-19

در حال پیگیری

18

CRDU/99/18

   

99

نگرش کادر درمان به علل بروز، گزارش دهی و راهکارهای بهبود خطاهای پزشکی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1399

در حال پیگیری

19

CRDU/99/19

   

99

بررسی شیوع مصرف دخانیات و نگرش نسبت به آن در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی در سال 1399

در حال پیگیری

20

CRDU/99/20

   

99

تأثیر آموزش از طریق پادکست انگیزشی بر میزان وابستگی به نیکوتین در پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول

در حال پیگیری

21

CRDU/99/21

   

99

بررسی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلابه درماتیت سبورئیک مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول در سال 1399 " توسط مجریان طرح

در حال پیگیری

22

CRDU/99/22

   

99

مقایسه اثر آترواستاتین خوراکی با لوسیون موضعی آن در درمان درماتیت سبورئیک: کار آزمایی بالینی تصادفی

در حال پیگیری

23

CRDU/99/23

   

99

مقایسه اثربخشی دمیار هوشمند الکترونیک با دمیارهای مرسوم در بهبود پارامترهای اسپیرومتری و تست بررسی بیمارای مزمن انسدادی ریه (COPD Assessment Test) در بیماران مبتلابه بیماری مزمن انسدادی ریه

در حال پیگیری

24

CRDU/99/24

   

99

مرور سیستماتیک در رابطه با تظاهرات پوستی بیماری کووید19

در حال پیگیری

25

CRDU/99/25

   

99

مرور حیطه‌ای در رابطه با کنترل عفونت مرتبط با کرونا ویروس 19

در حال پیگیری

 
 
 
 
 
 
 
                         خلاصه مقالات
 
  ردیف عنوان

1 چالش های جهانی کنترل کرونا ویروس 2019

2 تولید پادکست های صوتی رادیو سالمندان برای ارتقای سلامت سالمندان؛ فصل اول-پیشگیری از کرونا

3 The first cases of 2019-nCoV in 10 countries: How were they infected?

4 Corona Virus an Opportunity or a Threat in the Time of Media Ruling Over

5 Serious Attention of Health Information Seeking Behavior in Covid-19 Pandemic

6 The Role of Media’s health Messages and information on Women’s Behavior Modification

7 The Significant Role of Information in Preventing the Psychological Problems of Covid-19 Pandemic

8 Where the Societies Go in the Era of Information Technology Mostly Smartphones and World Wide Web

9 نقش رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در آگاهی بخشی رفتار خودمراقبتی در مقابل شیوع ویروس کرونا-19

10 بررسی کارایی ماسک های نمدی 3 لایه حاوی غشاء های پلی پروپیلن در فیلتراسیون ذرات با سایز در محدوده COVID-19

11 Complicated Grief During COVID-19 Pandemic: What about Knowledge of Health Care

12 بررسی اثرات سوگ بر خانواده های متوفیان به علت کووید 19 در شهر مشهد

13 پیشگویی کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به کووید - 19در جمعیت ایرانی بالای 15 سال: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

14 بررسی عوامل موثر بر پایبندی ساکنین شهر مشهد به توصیه ماندن در خانه در همه گیری کووید19

در همه گیری

15 تاثیر تله نرسینگ بر استرس، اضطراب و افسردگی خانواده بیماران مبتلا به کووید -19 بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

16 شیوع افسردگی در دوران قرنطینه کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهر گناباد

 

17 دانش، نگرش و رفتارهای تغذیه ای مرتبط با بیماری کووید 19 در شهرستان گناباد در سال 1399

 

18 Corona virus has become a worldwide epidemiology and has the ability to spread rapidly

 

19 ترومبوسیتوپنی در خانم باردار مبتلا به کرونا(کوئید 19) با سن بارداری 29 هفته: گزارش مورد

20 تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر پیگیری تلفنی بر میزان آگاهی از نحوه انتقال و پیشگیری از ابتلا به کووید- 19 در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه

21 The possibility of vertical transmission of COVID-19: A systematic review

22 تاثیر هنر درمانی در درمان بیماران مبتلا به COVID-19

23 رابطه هوش هیجانی و استرس درک شده ناشی از کووید 19 در دانشجویان شهر گناباد

24 ارتباط بین اضطراب ناشی از COVID-19با حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان باردار

25 ارتباط بین اضطراب ناشی از بیماری کووید 19با سلامت معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران ایرانی

26 ارائه یک سیستم تشخیص کامپیوتری (CAD) بر مبنای هوش مصنوعی جهت تشخیص موارد مبنلا به کویید-19 با بررسی تصاویر سی تی ریه

27 Dexmedetomidine to facilitate noninvasive ventilation in the COVID-19 patients

28 Choosing the Proper Interface for Noninvasive ventilation in COVID-19 Patients

29 Corona Disease Anxiety and Coping Strategies in Gonabad Population above 15 Years Old

30 Social Resilience as a Protection against COVID-19 Outbreak

31 The World Concerns of Covid-19 Pandemic in People’s Daily Life

32 عوامل استرسور و راهبردهای مقابله با آن در پاندمی COVID-19 در بین کارکنان بیمارستان علامه بهلول گنابادی

                               پایان نامه ها