قوانین و مقررات

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۱:۴۶ قبل از ظهر

 

 
            حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

نکته مهم و اساسی :

با توجه به اهمیت تقدیر و تشکر از واحدهای حمایت از توسعه تحقیقات بالینی در ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت، درصورتی‌که محققین از نمونه‌های پژوهشی در بیمارستان و یا از خدمات واحد استفاده کرده باشند، آوردن نام این واحد در قسمت تقدیر و تشکر مقالات، گزارش پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی ضروری است.

نحوه نگارش تقدیر و تشکر از واحد توسعه تحقیقات بالینی:

نویسندگان بر خود لازم می‌دانند از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول دانشگاه علوم پزشکی گناباد جهت همکاری در انجام (پایان‌نامه/ طرح پژوهشی/ مقاله) تقدیر و تشکر نمایند.

The authors would like to acknowledge and thank the Clinical Research Development Unit of Bohlool hospital in Gonabad University of Medical Sciences for their contribution to this research (thesis / research project / article)

افیلیشن واحد توسعه تحقیقات بالینی:

واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان علامه بهلول، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Clinical Research Development Unit, Bohlool Hospital, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.