مشاوران واحد

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۵:۵۷ قبل از ظهر

رديف

زمینه ارایه امشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرين مدرک و رشته تحصيلی مشاور

1

مشاورآمار

دکتر فاطمه محمدزاده

دکترای آمار

مهندس نسیم خواجویان

کارشناسی ارشد آمار

2

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر علی عالمی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

دکتر علی محمد مختاری

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

3

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر  ملیحه ضیائی

دکترای پزشکی اجتماعی

دکتر عبدالجواد خواجوی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات سلامت

4

مشاور زبان انگلیسی

دکتر علیرضا عطاردی

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش زبان انگلیسی

دکتر مرتضی رستمیان

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش زبان انگلیسی

5

مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت

دکتر مریم معاون سعیدی

متخصص طب کار

دکتر مریم مقیمیان

متخصص فیزیولوژی