رئیس واحد

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۱:۵۴ قبل از ظهر

معرفی رئیس:

  • نام و نام خانوادگی: دکتر اکرم بختیاری
  • سمت: -  معاونت آموزشی، پژوهشی بیمارستان-رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی
  • مرتبه: متخصص داخلی
  • رزومه: CV

شرح وظایف:

 

۱ -حمایت و انجام پژوهش های در بیمارستان و ارائه خدمات مورد نیاز این پژوهش ها

۲ -حمایت و اجرای مطالعات (HSR (Research System Health در محیط بیمارستان

 ۳ -اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی اجرای پژوهش.

 ۴ -نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان

۵ -به روز رسانی مستمر بخش فعالیت های پژوهشی در بیمارستان

۶ -تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی یبمارستان برای رتبه بالاتر

۷ -برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت تحقیقات بالینی بیمارستان؛

۸ -فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی–پژوهشی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل درمانی در حوزه تحقیقات بالینی

۹ -برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید بیمارستان در حیطه تحقیقات بالینی؛

۱۰ -ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات پژوهشی آنها؛

۱۱ -هدایت و نظارت بر فعالیت های واحد توسعه تحقیقات بالینی؛

۱۲ -تحویل گزارش های در حال حاضر در بیمارستان و نتایج آنها هر شش ماه یکبار به مرکز آموزشی معاونت

اطلاعات تماس:

 
مسئول دفتر:سرکار خانم امینی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد – بولوارپرستار – مرکزآموزشی،درمانی بیمارستان علامه بهلول گنابادی – طبقه 4
تلفن:  57236833-051 داخلی 1103
فکس: 051_57236160