مشاوره الکترونیکی

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۰:۵۷ قبل از ظهر

 

جهت انجام امور مشاوره به‌صورت الکترونیکی 
 
می‌توانید با آدرس الکترونیکی کارشناس واحد به نشانی ذیل مکاتبه نمایید:
Tavakolizadeh.m@gmu.ac.ir
 
 کارشناس پژوهشی پس از انجام هماهنگی های لازم ایمیل مشاور مورد نظر را جهت انجام مشاوره و ادامه فرایند در اختیار فرد متقاضی مشاوره قرار می دهد.