اعضای هیئت علمی

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۹:۵۸ قبل از ظهر

 ردیف

نام

نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

1

ملیحه

امانی

دکترای تخصصی پزشکی

بیماری‌های پوست

استادیار

2

الهام

پورسلطانی

دکترای تخصصی پزشکی

اطفال

استادیار

3

رضا

احمدی

دکترای تخصصی پزشکی

بیماری عفونی و گرمسیری

دانشیار

4

محمد حسین

محمدزاده مقدم

دکترای تخصصی پزشکی

طب سنتی

استادیار

5

حمیدرضا

ریحانی

دکترای فوق تخصصی بالینی

خون و سرطان بالغین

استادیار

6

فرناز

شریفی مود

دکترای تخصصی پزشکی

روان پزشکی

استادیار

7

فرنوش

شریفی مود

دکترای تخصصی پزشکی

بیماری های عفونی

استادیار

8

مرتضی

خاکسار

دکترای تخصصی پزشکی

طب اورژانس

استادیار

9

نگار

شفاعی بجستانی

دکترای تخصصی پزشکی

داروشناسی بالینی

استادیار

10

امین

میرثانی

دکترای تخصصی پزشکی

ارولوژی

استادیار

11

محمدتقی

خدادادی

دکترای تخصصی پزشکی

بیهوشی

استادیار

12

حمیده

محمد زاده

دکترای تخصصی پزشکی

پوست

استادیار

13

آرش

حمزه ای

دکترای تخصصی پزشکی

بیهوشی

استادیار

14

علیرضا

حسینی

دکترای فوق تخصصی بالینی

بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

استادیار

15

محمد

معصوم زاده

دکترای تخصصی پزشکی

بیهوشی

استادیار

16

فرهنگ

سلطانی بجستانی

دکترای فوق تخصصی بالینی

روماتولوژی

استادیار

17

جلیل

مشاری

دکترای فوق تخصصی بالینی

بیماری‌های کلیه (کودکان)

استادیار

18

مینا

اکرامی نوقابی

دکترای تخصصی پزشکی

کودکان

استادیار

19

راحله

درفشی

دکترای فوق تخصصی پزشکی

کودکان

استادیار

20

اعظم السادات

محمودیان

دکترای تخصصی پزشکی

زنان و زایمان

استادیار

21

جواد

صادقی نسب

دکترای تخصصی پزشکی

کودکان

استادیار

22

امین

زمانی

دکترای تخصصی پزشکی

طب اورژانس

استادیار

23

محسن

صاحبان ملکی

فلوشیب

ICU

استادیار

24

یگانه

احراری رودی

دکترای تخصصی پزشکی

بیماری‌های عفونی

استادیار

25

اکرم

بختیاری شهری

دکترای تخصصی پزشکی

بیماری‌های داخلی

استادیار

26

عالمه

دوستدار

دکترای تخصصی پزشکی

بیماری‌های داخلی

استادیار

27

سید هادی

سجادی

دکترای تخصصی پزشکی

بیهوشی

استادیار

28

الهام

عبدالهی

دکترای تخصصی پزشکی

داخلی مغز و اعصاب

استادیار

29

اعظم

اکبری لر

دکترای تخصصی پزشکی

زنان و زایمان

استادیار

30

مریم

معاون سعیدی

دکترای تخصصی پزشکی

طب کار

استادیار

31

محمد

رشیدمایوان

دکترای تخصصی (PhD)

تغذیه

استادیار

32

الیاس

نطاق اشتیوانی

دکترای تخصصی (PhD)

تغذیه

استادیار

33

الیاس

حسین زاده یونسی

دکترای تخصصی (PhD)

پرستاری

استادیار

34

نجمه

ابراهيمي سنو

فوق ليسانس

پرستاري (گرايش اطفال )

مربی

35

مهناز

ابويساني

فوق ليسانس

پرستاري (گرايش داخلي جراحي )

مربی

36

فاطمه

افشاري

فوق ليسانس

پرستاري (گرايش داخلي جراحي )

مربی

37

معصومه

اميري دلوئي

فوق ليسانس

آموزش پرستاري

مربی

38

فاطمه

حسيني مقدم

فوق ليسانس

پرستاري (گرايش داخلي جراحي )

مربی

39

مجيد

دانشفر

فوق ليسانس

پرستاري

مربی

40

حبيب

شارعي نيا

فوق ليسانس

پرستاري

مربی

41

الهام

صابري نوقابي

فوق ليسانس

آموزش پرستاري

مربی

42

عليرضا

طلائي

فوق ليسانس

پرستاري مراقبتهاي ويژه

مربی

43

فاطمه

كاملي

فوق ليسانس

پرستاري (گرايش سلامت جامعه)

مربی

44

سمانه

نجفي

فوق ليسانس

پرستاري

مربی

45

رضا

نوري

فوق ليسانس

پرستاري

مربی

46

الهام

نيكخواه بيدختي

فوق ليسانس

پرستاري (گرايش داخلي جراحي )

مربی