اعضای شورای پژوهشی واحد

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۱:۰۱ قبل از ظهر
 
   
اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال 1401
 

ردیف

اعضای شورای پژوهشی

سمت

تخصص

1

دکتر مهدی پاسبان

رئیس بیمارستان / رئیس شورای پژوهشی واحد

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های قلب و عروق

2

دکتر اکرم بختیاری

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی / دبیر شورای پژوهشی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های داخلی

3

دکتر لیلا صادق مقدم

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

دکترای تخصصی (PhD) / میکروب‌شناسی

4

دکتر علی محمد مختاری

اپیدمیولوژیست

دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی

5

دکتر فرهنگ سلطانی

مدیر گروه داخلی/ عضو مدعو

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

6

دکتر علی جاویدی

مدیر گروه جراحی/ عضو مدعو

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی

7

دکتر راحله درفشی

مدیر گروه اطفال / عضو مدعو

دکترای تخصصی پزشکی / کودکان

8

دکتر اعظم محمودیان

مدیر گروه زنان / عضو مدعو

دکترای تخصصی پزشکی / زنان و زایمان

9

دکتر فرناز شریفی

مدیر گروه نورولوژی و روان / عضو مدعو

دکترای تخصصی پزشکی / روان‌پزشکی

10

دکتر وحید طالب‌زاده

مدیر گروه طب اورژانس / عضو مدعو

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

11

دکتر موسی سجادی

مدیر گروه پرستاری / عضو مدعو

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری

12

دکتر رقیه رحمانی بیلندی

مدیر گروه مامایی / عضو مدعو

دکترای تخصصی (PhD) / بهداشت باروری

13

میترا توکلی زاده

کارشناس شورای پژوهشی

کارشناسی ارشد / پرستاری داخلی جراحی