رزرو مشاوره حضوری

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۹:۴۱ قبل از ظهر
 
 

پس از ارائه موارد موردنیاز به کارشناس واحد پژوهشگر می‌تواند طی زمان مشخص‌شده،

 
جهت دریافت مشاوره به واحد توسعه تحقیقات بالینی
 
واقع در معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان طبقه چهارم بلوک C مراجعه نماید. 
 
به‌منظور اخذ نوبت مشاوره آماری ارائه موارد زیر الزامی است:
 
1. پروپوزال اولیه، شامل عنوان تحقیق، نام مجری و همکاران طرح، خلاصه طرح و مقالات مرتبط با موضوع طرح تحقیقاتی جهت تعیین حجم نمونه
2. پروپوزال اصلی و داده‌های تحقیق در نرم‌افزار آماری spss جهت آنالیز آماری
 
به‌منظور اخذ نوبت مشاوره مقاله‌نویسی ارائه موارد زیر الزامی است:
 
1.نسخه نهایی پروپوزال
2.نسخه نهایی گزارش نهایی طرح