برنامه مشاورین

ایجاد شده در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۷:۵۰ قبل از ظهر

 

برنامه حضوری مشاورین

زمینه مشاوره

نام و نام خانوادگی

 ایام هفته

مشاورآمار

دکتر فاطمه محمدزاده

شنبه

مشاورآمار

مهندس نسیم خواجویان

یک شنبه

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر علی عالمی

دوشنبه

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر علی محمد مختاری

سه شنبه

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر ملیحه ضیایی

چهارشنبه

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر عبدالجواد خواجوی

پنج شنبه

 

 

مشاورین غیر حضوری- الکترونیک

 

   

     مدرک تحصیلی     

     زمینه مشاوره     

     نام و نام خانوادگی     

     دکترای تخصصی آمار     

     مشاورآمار     

     دکتر فاطمه محمدزاده     

     کارشناسی ارشد آمار     

     مشاورآمار     

     مهندس نسیم خواجویان     

     دکترای اپیدمیولوژی     

     مشاور اپیدمیولوژی     

     دکتر علی عالمی     

     دکترای اپیدمیولوژی     

     مشاور اپیدمیولوژی     

     دکتر علی محمد مختاری     

     دکترای پزشکی اجتماعی     

     مشاور اخلاق پزشکی     

     دکتر ملیحه ضیایی     

     دکترای مدیریت خدمات بهداشتی     

     مشاور اخلاق پزشکی     

     دکتر عبدالجواد خواجوی     

     دکترای زبان انگلیسی     

     مشاور زبان انگلیسی     

     دکتر علیرضا عطاردی     

     دکترای زبان انگلیسی     

     مشاور زبان انگلیسی     

     دکتر مرتضی رستمیان     

     متخصص طب کار     

     مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت     

     دکتر مریم معاون سعیدی     

     متخصص فیزیولوژی     

     مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت     

     دکتر مریم مقیمیان     

     
     

     مشاورآمار     

     آقای علی اکرامی     

     
     

     مشاورآمار     

     مهندس  سید بهنام مظلوم     

     

مشاورآمار

مهندس ابوالفضل شریفی

 

مشاورآمار

خانم مریم مرادی