برگزاری کارگاه کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش

انتشار محتوا: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
کارگاه کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش در شهرستان گناباد برگذار گردید، پژوهشگران محترم شما میتوانید جهت دریافت اسلایدهای ارائه شده بر روی عناوین کلیک نمایید:
سوء رفتارهای پژوهشی در انتشار مقالات مدرس آقای دکتر علی تقی پور 
اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی مدرس آقای دکتر علی محمد پور