برگزاری اولین جلسه نشست پژوهشگران بالینی بیمارستان علامه بهلول دوشنبه مورخ 97/1/27

انتشار محتوا: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

اولین جلسه نشست پژوهشگران بالینی بیمارستان علامه بهلول دوشنبه مورخ 97/1/27 برگزار گردید.در ابتدای این جلسه خانم توکلی زاده کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی هدف از برگزاری این جلسه را هم‌اندیشی بین اعضای کمیته و اساتید جهت تعیین نیازهای آموزشی اعضا، روش کار کمیته و همچنین تعداد و عناوین جلسات آتی بیان کردند، ایشان لیست اولویت‌های پژوهشی واحد که بر اساس نیازسنجی انجام‌گرفته، تعیین و در جلسه شورای پژوهشی تحلیل و اولویت‌بندی شده بود را در اختیار تمامی اعضا قراردادند تا بتوانند بر اساس این موضوع‌ها یک موضوع را که به آن علاقه دارند انتخاب و سپس آن را به‌عنوان پژوهشی تبدیل و پس از تکمیل پروپوزال مربوطه با کمک اساتید مسلط در آن زمینه طرح را به تصویب شورای پژوهشی بیمارستان رسانده و اجرا نمایند.سپس آقای دکتر دلشاد عضو محترم هیئت‌علمی و مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از جنبه‌های انتخاب موضوع را کاربردی بودن و کمک آن به حل مشکلات دانستند که البته باید توجه داشت این موضوع درصورتی‌که تجربی است نباید تکراری باشد، همچنین نباید بی‌تفاوت از کنار موضوعات رد شد و باید توجه داشت که تحقیق یک مسئله همه‌گیر است و به قشر خاصی اختصاص ندارد.ایشان مثال‌هایی از تحقیقات کاربردی درزمینه سلامت و بالین بیان نمودند و با توجه به اینکه مهم‌ترین هدف بیمارستان رضایت بیمار است که با توانمندسازی افراد ارائه‌دهنده خدمت حاصل می‌شود از اعضا خواستند که در ارتباط با بخش یا حیطه کاری خود به سؤال هایی که برمی‌خورند توجه نمایند و آن را مورد بررسی قرار دهند.ایشان در ادامه به تفاوت میان موضوع و عنوان اشاره و فرمودند که بایستی نهایتاً با تعیین دقیق تمامی متغیرها به‌عنوان خاصی که می‌خواهیم در موردش طرح پژوهشی انجام دهیم برسیم. یکی از مشکلات موجود را کاربردی نبودن تحقیقات دانستند و خواستار برگزاری جلساتی جهت بیان نتایج تحقیقاتی که در بیمارستان انجام می‌شود برای پرسنل دانستند.ایشان همچنین پیشنهاد انجام طرح‌های آینده‌نگر روی تعدادی از بیماران جهت دستیابی به نتایج ارزشمند و حتی انجام طرح‌های مرور سیستماتیک ومتاآنالیز توسط پرسنل تحصیلات تکمیلی بیمارستان ارائه دادند.ایشان در انتها هدف از برگزاری این جلسات را نه تنها به‌دست آوردن امتیاز آموزشی این دوره‌ها بلکه دستیابی به نتایجی جهت حل مشکلات بیمارستان و ارتقاء تعداد طرح‌های پژوهشی مصوب، تکمیل‌شده و مقالات ناشی از آن در سال 97 دانستند.سپس جناب آقای دکتر مردانه عضو محترم هیئت‌علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه با تأیید وتأکید بر سخنان آقای دکتر دلشاد هدف از برگزاری این کمیته را انجام طرح‌هایی کاربردی دانستند که نتایج آن را بتوان در بیمارستان پیاده کرد و از اعضا خواستند که هدفشان را از شرکت در این جلسه بیان کنند که اهداف بیان‌شده: استفاده از پژوهش به‌عنوان بازوی کمکی در بهبود کیفیت خدمات درمانی و انجام پژوهش‌هایی کاربردی بدون توجه به مقاله شدن آنها دانستند.آقای دکتر مردانه همچنین از برگزاری کارگاه‌هایی برای اعضای محترم هیئت‌علمی جهت توانمندی ایشان برای انجام مقالات مرور سیستماتیک با مدرسینی توانمند خبر دادند، خانم توکلی زاده نیز به دوره آموزش مجازی کامل مرور سیستماتیک و متاآنالیز خریداری‌شده توسط آقای دکتر صاحبان ریاست محترم بیمارستان که در واحد توسعه تحقیقات بالینی موجود است و می‌تواند در اختیار اعضا قرار گیرد اشاره کردند.در انتها جناب آقای دکتر مهدوی سوپروایزر محترم آموزشی بیمارستان با توجه به اینکه اکثریت پرسنل تحصیلات تکمیلی نیستند خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی در مرحله اول برای طرح‌های پژوهشی ساده‌تر شدند و از اعضا خواستند که برای جلسه ی بعد عناوینی را که تمایل دارند روی آن کار پژوهشی انجام دهند را بیاورند تا با تعیین عنوان نهایی و تعیین استاد مرتبط بتوانند کارشان را ادامه بدهند.همچنین موضوعات پیشنهادی آقای دکتر دلشاد جهت جلسات بعدی نحوه تدوین عنوان، بیان مسئله، مروری بر مطالعات و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و سایت‌های معتبر، متدولوژی، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و کار با نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS بود.