افتتاح کلینیک مجازی در بیمارستان علامه بهلول

انتشار محتوا: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

واحد آموزش مجازی بیمارستان بهلول

پروژه های در حال پیگیری در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گناباد به شرح ذیل می باشد:

افتتاح کلینیک مجازی در بیمارستان علامه بهلول

مهمترین اهداف راه‌اندازی این کلینیک:

دسترسی بیماران مناطق کمتر برخوردار و دورافتاده به خدمات تخصصی بیمارستانهای آموزشی

دسترسی بیماران ناتوان، آسیب پذیر و پرخطر (همانند زنان باردار) مناطق کمتر برخوردار به خدمات تخصصی بیمارستانهای آموزشی

پرهیز از « ویزیت دوگانه » یا « چندگانه » بیماران توسط پزشک عمومی و متخصص یا متخصصین مراکز تخصصی بیمارستانهای آموزشی

پیوستگی و تداوم خدمات مراقبت بهداشتی اولیه و خدمات درمانی تخصصی درمانگاهی و بیمارستانهای آموزشی

امکان بازخورد آنی علمی و مراقبتی از سوی پزشکان متخصص به پزشکان عمومی مراکز سلامت جامعه و بهداشتی ـ درمانی روستایی یا شهری

پیگیری انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سایر بیمارستانهای سطح کشور با این مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی

پیگیری برگزاری تله گراند راند

تداوم گزارش صبحگاهی سه جانبه آنلاین با سایر کشورها

تداوم کلاس مجازی آنلاین با حضور اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور